2014-15 Sayılı 2011-32 Genelgesinde Değişiklik

0
739

2014-15 Sayılı 2011-32 Genelgesinde Değişiklik genelgesinin tamamını indirmek için tıklayınız.

Bilindiği üzere, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki sigortalıların istekleri üzerine emekli aylığı bağlanmasına esas olmak üzere, sigortalıları istihdam eden kamu kurumları tarafından, ilgili mevzuat esas alınarak bazı bilgi ve belgelerin tanzim edilmesi ve gönderilmesi zorunluluk arz eden “Emeklilik Belgesi” nin düzenlenmesi hakkındaki açıklamalar “Emeklilik Belgeleri ve Emeklilik İkramiyesi” konulu 24/03/2011 tarihli ve 2011-32 sayılı Genelge ile duyurulmuştur.

Bu defa, emeklilik işlemlerinin kısaltılması amacıyla 2011-32 sayılı Genelgede yapılan güncellemeler ile diğer işlemlere ilişkin hususlara yönelik açıklamalar aşağıda yapılmıştır.

2014-15 Sayılı 2011-32 Genelgesinde Değişiklik

Buna göre;

1. 2011/32 sayılı Genelgede yapılan güncellemeler;

1.1. Genelgenin 6 ncı fıkrasının 1 inci maddesinde; “Emeklilik Belgesinin birinci sayfasının sağ üst köşesine ilgililerin en fazla altı ay önce çekilmiş bir fotoğrafının yapıştırılarak bu fotoğrafın okunaklı bir şekilde mühürlenmesi ve aynı fotoğraftan bir adet dosyasında tutulmak üzere gönderilmesi, gönderilen fotoğrafın arkasına ad, soyadı, T.C. Kimlik ve emeklilik sicil numaralarının yazılması gerekmektedir.” şeklinde yapılan açıklama,

“Emeklilik Belgesinin birinci sayfasının sağ üst köşesine ilgililerin en fazla altı ay önce çekilmiş bir fotoğrafının yapıştırılması gerekmektedir.”

şeklinde değiştirilmiştir.

1.2. Genelgenin 6 ncı fıkrasının 11 inci maddesinde; “Emeklilik Belgesinin aslının gönderilmesi ve belgenin tüm sayfalarının yanı sıra bilgisayardan çıkarılan hizmet belgesinin bulunması halinde bu sayfaların da, kurum mühürü ile okunaklı bir şekilde onaylanması gerekmektedir.” şeklinde yapılan açıklama,

“Emeklilik Belgelerinin aslının gönderilmesi gerekmektedir.”

şeklinde değiştirilmiştir.

1.3. Genelgenin 6 ncı fıkrasının 13 üncü maddesinde yer alan; “İstekle emeklilik talebinde bulunan kamu görevlilerinin görev yaptıkları kurumlar tarafından, aşağıda belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda hazırlanacak olan belge ve bilgilerin Kurumumuza (Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Emeklilik İşlemleri Daire Başkanlığı Mithatpaşa Cad. No: 7 Sıhhiye/ANKARA) gönderilmesi gerekmektedir.” şeklinde yapılan açıklama,

“İstekle emeklilik talebinde bulunan kamu görevlilerinin görev yaptıkları kurumlar tarafından, aşağıda belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda hazırlanacak olan belge ve bilgilerin, alınan emekliye sevk onayı çerçevesinde ilgililerin görevlerinden emeklilik nedeniyle ilişikleri kesildiği tarihten sonra Kurumumuza (Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığı Mithatpaşa Cad. No: 7 Sıhhiye/ANKARA) gönderilmesi gerekmektedir.”

şeklinde değiştirilmiştir.

2014-15 Sayılı 2011-32 Genelgesinde Değişiklik genelgesinin tamamını indirmek için tıklayınız.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here