KANUNLAR

6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu indirmek için tıklayınız. MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı; işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık...

Yabancıların Çalışma İzni Hakkında Kanun

Yabancıların Çalışma İzni Hakkında Kanun tamamını indirmek için tıklayınız. MADDE 1- Bu Kanunun amacı, yabancıların Türkiye’deki çalışmalarını izne bağlamak ve bu yabancılara verilecek çalışma izinleri ile...

İş Mahkemeleri Kanunu

İş Mahkemeleri Kanunu tamamını indirmek için tıklayınız. MADDE 5- (1) İş mahkemeleri;a) 5953 sayılı Kanuna tabi gazeteciler, 854 sayılı Kanuna tabi gemiadamları, 22/5/2003 tarihli ve 4857...

4857 Sayılı İş Kanunu

4857 Sayılı İş Kanunu tamamını indirmek için tıklayınız MADDE 3 - Bu Kanunun kapsamına giren nitelikte bir işyerini kuran, her ne suretle olursa olsun devralan, çalışma...

4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu

4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu tamamını indirmek için tıklayınız. İŞSİZLİK SİGORTASIMADDE 46 – İşsizlik sigortasının amacı; işsizlik sigortasına ilişkin kuralları ve uygulama esaslarını düzenlemek ve bu Kanunda...

3201 Sayılı Yurt Dışı Borçlanması Kanunu

3201 Sayılı Yurt Dışı Borçlanması Kanunu tamamını indirmek için tıklayınız. MADDE 4 – Borçlanılacak her bir gün için tahakkuk ettirilecek borç tutarı, başvuru tarihindeki 5510...

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu tamamını indirmek için tıklayınız. BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 4-Bu Kanunun kısa ve uzun vadeli sigorta kolları uygulaması bakımından;a) Hizmet akdi ile bir...

Latest news

2015-14 Genel Sağlık Sigortası İdari Para Cezası

2015-14 Genel Sağlık Sigortası İdari Para Cezası genelgesinin tamamını indirmek için tıklayınız. Bilindiği üzere; 21/5/2013 tarihli ve 6486 sayılı Kanunla...
- Advertisement -

2015-13 4/b Kapsamındaki Sigortalılığın Durdurulması

2015-13 4/b Kapsamındaki Sigortalılığın Durdurulması genelgesinin tamamını indirmek için tıklayınız. Bilindiği üzere, 4/4/2015 tarihli ve 6645 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği...

2015-12 Devamlı İşyeri İhale Konusu İşlerde Teşvik

2015-12 Devamlı İşyeri İhale Konusu İşlerde Teşvik Uygulaması genelgesinin tamamını indirmek için tıklayınız. 1- Genel açıklamalar 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve...

Must read

2015-14 Genel Sağlık Sigortası İdari Para Cezası

2015-14 Genel Sağlık Sigortası İdari Para Cezası genelgesinin tamamını...

2015-13 4/b Kapsamındaki Sigortalılığın Durdurulması

2015-13 4/b Kapsamındaki Sigortalılığın Durdurulması genelgesinin tamamını indirmek için...
- Advertisement -

You might also likeRELATED
Recommended to you

2 Günlük Raporda Ücret Kesintisi

SORU Merhaba, 2 Günlük Raporda Ücret Kesintisi olur mu? Asgari...

İşten Çıkışta Evrakların İmzalanmaması

SORU Merhaba, İşten Çıkışta Evrakların İmzalanmaması yaptırımı nedir? Evlilik nedeniyle...

2012-2 Yeşil Kart Devri Genelgesi

2012-2 Yeşil Kart Devri Genelgesi tamamını indirmek için tıklayınız....