2014-19 3201 Sayılı Kanun Uygulamaları

0
794

2014-19 3201 Sayılı Kanun Uygulamaları genelgesinin tamamını indirmek için tıklayınız.

3201 sayılı Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanunun mülga 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında “istek sahipleri, tahakkuk ettirilen döviz borçlarını T.C.
Merkez Bankasına veya yetkili bankalara satmak, karşılığı Türk Parasının borçlanma işlemini yürüten sosyal güvenlik kuruluşuna intikali hususunda bankaya talimat vermek, döviz alım bordrosunun bir nüshasını sosyal güvenlik kuruluşuna ibraz etmek suretiyle mükellefiyetleriniyerine getirmiş olurlar.” hükmü yer almakta idi.

08/05/2008 tarihinde yürürlüğe giren 5754 sayılı Kanunun 79 uncu maddesi ile 3201 sayılı Kanunda yer alan döviz ibareleri ile döviz satma ve döviz alım bordrosunun sosyal güvenlik kuruluşuna ibraz edilmesini öngören Kanunun 4 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

2014-19 3201 Sayılı Kanun Uygulamaları

Uygulamada karışıklığa meydan vermemek için, 08/05/2008 tarihinden önce yurtdışı borçlanması için müracaat edenlerin tahakkuk ettirilen borçlarına ilişkin dövizi T.C. Merkez Bankasına veya yetkili bankalara satmaları ve döviz alım bordrosunu Kuruma ibraz etmeleri zorunluluğu devam ettirilmiştir.

02/05/2014 tarihi itibariyle 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında yurtdışı borçlanması yapanların ödeme işlemlerinde de online tahsilata geçilmesi sebebiyle bankalarla yaşanabilecek
sıkıntıların önlenmesi için 08/05/2008 tarihinden önce borçlanma talebinde bulunanlardan,
borç tahakkuku yapılmış ancak borcunu henüz ödememiş olanlar ile borç tahakkuku yapılacak olanların döviz bozdurma ve döviz alım bordrosunu ibraz etme zorunluluğunun kaldırılmasına
ihtiyaç duyulmuştur.

08/05/2008 tarihinden önce borçlanma talebinde bulunanlardan henüz borç tebligatı gönderilmeyenlere borçları ABD Doları olarak bildirilmeye devam edilecek ancak ABD Doları olarak bildirilen borçlar, döviz bozdurulmadan doğrudan ödeme tarihindeki Merkez Bankası ABD Doları alış kuru karşılığı Türk Lirası olarak ödenecektir.

2014-19 3201 Sayılı Kanun Uygulamaları genelgesinin tamamını indirmek için tıklayınız.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here