2014-13 Sayılı MOSİP e-İmza Kullanımı

0
870

2014-13 Sayılı MOSİP e-İmza Kullanımı genelgesinin tamamını indirmek için tıklayınız

5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa uygun olarak hazırlanmış ve Adalet Bakanlığında uygulanmış olan UYAP Doküman Yönetim Sistemi (DYS) yapılan protokol çerçevesinde Kurumumuzda uygulanmaya başlanmıştır. 5070 sayılı Kanun ile tanımlanmış olan elektronik imza;
hem zamandan hem de kırtasiye giderlerinden tasarruf edilmesini, her türlü resmi işlemin elektronik ortamda arşivlenerek yürütülmesini sağlayan bir uygulamadır. Elektronik imza ile imzalanmış herhangi bir belge bilgisayar ortamında arşivlendiğinden depolama maliyetleri oldukça azalmıştır. E-imzanın uygulanmaya başlamasıyla birlikte sadece ekonomik anlamda tasarruf değil;
iş gücünün etkin kullanılması sağlanarak zaman tasarrufu da yapılmış ve vatandaşa sunulan hizmetlerin kalitesi yükselmiştir.
Elektronik imza ve zaman damgası uygulamasının, Mali Yönetim Otomasyon Sistemi Projesi (MOSİP) içerisine dâhil edilmesi ve e-imzalı belgelerin elektronik ortamda saklanması amacıyla MOSİP e-İmza Projesi başlatılmış, Projenin tüm yazılımları tamamlanarak gerekli eğitimler merkez ve taşra teşkilatımızda verilmiştir. Proje ile birlikte ülkemizde elektronik imza desteği olan ilk mali yönetim sistemi Kurumumuzda uygulanacak olup başta kırtasiye, personel,
depolama (arşiv) alanları olmak üzere pek çok gider üzerinden önemli miktarda tasarruf sağlanacaktır.

2014-13 Sayılı MOSİP e-İmza Kullanımı

Bu kapsamda MOSİP e-İmzanın kullanımı ile ilgili olarak kademeli bir geçiş takvimi uygulanacak olup, harcama ve muhasebe birimlerimizin yapacakları temel işlemlere ilişkin açıklamalar aşağıda açıklanmıştır:

1. Harcama Birimlerince Yapılacak İşlemler

Bilindiği üzere harcama birimlerimizde iki ayrı ödeme tipi bulunmaktadır. Bunlar harcama talimatına bağlı ödeme emri belgeleri (yolluk ödemeleri, hizmet alımları, mal alımları vb.) ve icmal listesi aracılığıyla oluşturulan (şahıs, abonelik ödemeleri vb.) ödeme emri belgeleridir.

Bütçe işlem fişleri, muhasebe işlem fişleri, ödeme emri belgeleri, ihtiyaç listeleri ve harcama talimatları gibi MOSİP sistemi üzerinden imzalanacak olan dokümanlar harcama birim kullanıcısı, gerçekleştirme görevlisi, harcama yetkilisi, muhasebe birim kullanıcısı ve muhasebe yetkilisi tarafından e-imza ile imzalanacaktır. E-imza sürecinin aşamaları aşağıda açıklanmıştır:

2014-13 Sayılı MOSİP e-İmza Kullanımı genelgesinin tamamını indirmek için tıklayınız

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here