2015-14 Genel Sağlık Sigortası İdari Para Cezası genelgesinin tamamını indirmek için tıklayınız.

Bilindiği üzere; 21/5/2013 tarihli ve 6486 sayılı Kanunla 29/5/2013 tarihinden geçerli olmak üzere Kanunun 60 ıncı ve 61. Maddelerinde yabancı uyrukluların genel sağlık sigortası tescillerine ilişkin değişiklik yapılmıştır.

2015-14 Genel Sağlık Sigortası İdari Para Cezası

Bu itibarla, söz konusu genel sağlık sigortası giriş bildirgesinin süresinde Kurumca belirlenen şekle veya usulüne uygun şekilde verilmemesi halinde uygulanması gereken idari para cezalarına ilişkin açıklamalar aşağıda yer almaktadır.

1.1- Oturma izni almış yabancılar

Kanunun 60. Maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılan oturma izni almış yabancı ülke vatandaşları, 1/1/2012 tarihi ile Kanunun 61. Maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde değişiklik yapan 21/5/2013 tarihli ve 6486 sayılı Kanun gereği 29/5/2013 tarihi arasında yürürlükte olan düzenleme uyarınca Türkiye’deki yerleşim süresinin bir yılı geçtiği tarihten itibaren. 1 ay içinde verecekleri genel sağlık sigortası giriş bildirgesi ile zorunlu genel sağlık sigortalısı olarak tescil edilmekte idi.

29/5/2013 tarihinden itibaren ise söz konusu yabancı uyruklu kişiler, Kanunun 61. Maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca Türkiye’deki yerleşim süresinin bir yılı geçtiği tarihten sonra talepte bulunmaları hâlinde talep tarihini takip eden günden itibaren genel sağlık sigortalısı sayılmaktadırlar.

1.2-Yabancı uyruklu öğrenciler

İlk defa 6111 sayılı Kanunla 25/2/2011 tarihinden 6486 sayılı Kanunla 29/5/2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yapılan değişikliğe kadar 5510 sayılı Kanunun 60. Maddesinin yedinci fıkrası kapsamında zorunlu olarak genel sağlık sigortalısı sayılan üniversitelerde yükseköğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler, 1/3/2011 tarihi ile. 29/5/2013 tarihi arasında yürürlükte olan düzenlemeler uyarınca yükseköğrenimlerinin başladığı tarihten itibaren bir ay içerisinde ilgili üniversitelerce genel sağlık sigortası giriş bildirgesiyle Kuruma bildirilmekte idi.

29/5/2013 tarihinden itibaren ise Kanunun 60 ıncı ve 61. Maddeleri gereği ülkemizde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler, bir yıl ikamet etme şartı aranmaksızın ilk kayıt tarihinden itibaren üç ay içinde. Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri/Merkezlerine talepte bulunmaları hâlinde talep tarihini takip eden günden itibaren genel sağlık sigortalısı sayılmaktadır. Ayrıca, 6552 sayılı Kanun ile 5510 sayılı Kanunun 61. Maddesine eklenen hüküme göre Uluslararası Öğrenciler Değerlendirme Kurulu kararı ile burslandırılan uluslararası öğrencilerin bildirimleri ise. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı veya Uluslararası Öğrenciler Değerlendirme Kurulu tarafından görevlendirilen kurum tarafından yapılmaktadır.

2015-14 Genel Sağlık Sigortası İdari Para Cezası genelgesinin tamamını indirmek için tıklayınız.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here