MEVZUAT GENELGELER 2015-10 Teşviklerden Geriye Yönelik Yararlanma Talepleri

2015-10 Teşviklerden Geriye Yönelik Yararlanma Talepleri

-

- Advertisment -

2015-10 Teşviklerden Geriye Yönelik Yararlanma Talepleri genelgesinin tamamını indirmek için tıklayınız.

Kurumumuzca uygulanan sigorta primi teşviklerinden;
– Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi işveren hissesinden beş puanlık prim
indirimi, 5510 sayılı Kanunun 81. Maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde,
– Yurtdışına götürülen/gönderilen sigortalılar hakkında genel sağlık sigortası
primlerinin işveren hissesinden beş puanlık prim indirimi, 5510 sayılı Kanunun 81 inci
maddesinin birinci fıkrasının (i) bendinde,
– On ve üzerinde sigortalı çalıştıran işverenlere yönelik beş puanlık prim indirimine
ilave altı puanlık sigorta primi teşviki, 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin ikinci
fıkrasında,
– Yatırımlarda Devlet Yardımı Hakkında Kararlar çerçevesinde işverenlere sağlanan
sigorta primi teşviki, 5510 sayılı Kanunun Ek 2 nci maddesinde,
– İşsizlik ödeneği alan sigortalıları istihdam eden işverenlere yönelik sigorta primi
teşviki, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 50 nci maddesinin beşinci fıkrasında,

– Genç ve kadın istihdamına yönelik sigorta primi teşviki, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 7 nci maddesinde,

– Genç ve kadın istihdamı ile mesleki eğitimin özendirilmesine yönelik sigorta primi
teşviki, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 10 uncu maddesinde,
– Engelli sigortalıların istihdamına ilişkin sigorta primi teşviki, 4857 sayılı İş
Kanununun 30 uncu Maddesinin altıncı fıkrasında,
– Araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesine yönelik sigorta primi teşviki,
5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun 3 üncü Maddesinde,
– Kültür yatırım ve girişimlerinin desteklenmesine yönelik sigorta primi teşviki, 5225
sayılı Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik Kanununun 5 inci Maddesinde,
düzenlenmiştir.

2015-10 Teşviklerden Geriye Yönelik Yararlanma Talepleri

Sigorta primi teşviklerine ilişkin yukarıda adı geçen kanunların uygulama usul ve
esasları, bahse konu kanun maddelerinde belirtilen ilgili bakanlık ve kurumlar ile müştereken belirlenmek suretiyle Kurumumuzca yayımlanan genelgelerde açıklanmıştır.

Mevcut sigorta primi teşvik uygulamalarında, bir sigortalının aynı ayda birden fazla
sigorta primi teşviki kapsamına girmesi durumunda, işverenlerin bahse konu sigortalıyı tercih edecekleri herhangi bir sigorta primi teşvikinden Kurumumuza bildirmeleri mümkün bulunmaktadır.

2015-10 Teşviklerden Geriye Yönelik Yararlanma Talepleri genelgesinin tamamını indirmek için tıklayınız.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest news

2015-14 Genel Sağlık Sigortası İdari Para Cezası

2015-14 Genel Sağlık Sigortası İdari Para Cezası genelgesinin tamamını indirmek için tıklayınız. Bilindiği üzere; 21/5/2013 tarihli ve 6486 sayılı Kanunla...

2015-13 4/b Kapsamındaki Sigortalılığın Durdurulması

2015-13 4/b Kapsamındaki Sigortalılığın Durdurulması genelgesinin tamamını indirmek için tıklayınız. Bilindiği üzere, 4/4/2015 tarihli ve 6645 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği...

2015-12 Devamlı İşyeri İhale Konusu İşlerde Teşvik

2015-12 Devamlı İşyeri İhale Konusu İşlerde Teşvik Uygulaması genelgesinin tamamını indirmek için tıklayınız. 1- Genel açıklamalar 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve...

2015-10 Teşviklerden Geriye Yönelik Yararlanma Talepleri

2015-10 Teşviklerden Geriye Yönelik Yararlanma Talepleri genelgesinin tamamını indirmek için tıklayınız. Kurumumuzca uygulanan sigorta primi teşviklerinden; - Malullük, yaşlılık ve ölüm...
- Advertisement -

2015-9 3201 Sayılı Kanunun Uygulanması

2015-9 3201 Sayılı Kanunun Uygulanması ile ilgili genelgenin tamamını indirmek için tıklayınız. 08/05/1985 tarih, 3201 sayılı “Yurtdışında Bulunan Türk Vatandaşlarının...

2015-8 6552 Sayılı Kanun Kuruluşlarının Borçları

2015-8 6552 Sayılı Kanun Kuruluşlarının Borçları ile ilgili genelgenin tamamını indirmek için tıklayınız. 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun...

Must read

2015-14 Genel Sağlık Sigortası İdari Para Cezası

2015-14 Genel Sağlık Sigortası İdari Para Cezası genelgesinin tamamını...

2015-13 4/b Kapsamındaki Sigortalılığın Durdurulması

2015-13 4/b Kapsamındaki Sigortalılığın Durdurulması genelgesinin tamamını indirmek için...
- Advertisement -

You might also likeRELATED
Recommended to you