2015-10 Teşviklerden Geriye Yönelik Yararlanma Talepleri

0
300

2015-10 Teşviklerden Geriye Yönelik Yararlanma Talepleri genelgesinin tamamını indirmek için tıklayınız.

Kurumumuzca uygulanan sigorta primi teşviklerinden;
– Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi işveren hissesinden beş puanlık prim
indirimi, 5510 sayılı Kanunun 81. Maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde,
– Yurtdışına götürülen/gönderilen sigortalılar hakkında genel sağlık sigortası
primlerinin işveren hissesinden beş puanlık prim indirimi, 5510 sayılı Kanunun 81 inci
maddesinin birinci fıkrasının (i) bendinde,
– On ve üzerinde sigortalı çalıştıran işverenlere yönelik beş puanlık prim indirimine
ilave altı puanlık sigorta primi teşviki, 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin ikinci
fıkrasında,
– Yatırımlarda Devlet Yardımı Hakkında Kararlar çerçevesinde işverenlere sağlanan
sigorta primi teşviki, 5510 sayılı Kanunun Ek 2 nci maddesinde,
– İşsizlik ödeneği alan sigortalıları istihdam eden işverenlere yönelik sigorta primi
teşviki, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 50 nci maddesinin beşinci fıkrasında,

– Genç ve kadın istihdamına yönelik sigorta primi teşviki, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 7 nci maddesinde,

– Genç ve kadın istihdamı ile mesleki eğitimin özendirilmesine yönelik sigorta primi
teşviki, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 10 uncu maddesinde,
– Engelli sigortalıların istihdamına ilişkin sigorta primi teşviki, 4857 sayılı İş
Kanununun 30 uncu Maddesinin altıncı fıkrasında,
– Araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesine yönelik sigorta primi teşviki,
5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun 3 üncü Maddesinde,
– Kültür yatırım ve girişimlerinin desteklenmesine yönelik sigorta primi teşviki, 5225
sayılı Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik Kanununun 5 inci Maddesinde,
düzenlenmiştir.

2015-10 Teşviklerden Geriye Yönelik Yararlanma Talepleri

Sigorta primi teşviklerine ilişkin yukarıda adı geçen kanunların uygulama usul ve
esasları, bahse konu kanun maddelerinde belirtilen ilgili bakanlık ve kurumlar ile müştereken belirlenmek suretiyle Kurumumuzca yayımlanan genelgelerde açıklanmıştır.

Mevcut sigorta primi teşvik uygulamalarında, bir sigortalının aynı ayda birden fazla
sigorta primi teşviki kapsamına girmesi durumunda, işverenlerin bahse konu sigortalıyı tercih edecekleri herhangi bir sigorta primi teşvikinden Kurumumuza bildirmeleri mümkün bulunmaktadır.

2015-10 Teşviklerden Geriye Yönelik Yararlanma Talepleri genelgesinin tamamını indirmek için tıklayınız.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here