2013-8 SGDP Yapılandırma Genelgesi

0
805
2013-8 SGDP Yapılandırma Genelgesi
2013-8 SGDP Yapılandırma Genelgesi

2013-8 SGDP Yapılandırma Genelgesi tamamını indirmek için tıklayınız.

Bilindiği üzere, 10/01/2013 tarihli ve 6385 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 19/01/2013 tarihli ve 28533 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup, 5510 sayılı Kanuna “Sosyal güvenlik destek prim borçlarının yapılandırılması” başlığını taşıyan Geçici 46. Madde ile “5335 sayılı Kanunun 30. Maddesi kapsamında çalışmaya başlayanlara yapılan yersiz ödemelerin yapılandırılması” başlığını taşıyan Geçici 47. Madde eklenmiştir.

2013-8 SGDP Yapılandırma Genelgesi

Geçici 46 ncı maddede; Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce iştirakçi veya sigortalı olup, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı sayılmasını gerektirir nitelikte çalışması nedeniyle ilgili mevzuatına göre sosyal güvenlik destek primi ödemesi gerekenlerin, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ayın sonu itibarıyla tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan sosyal güvenlik destek primi borçları ve ferilerinin, ilgililerin bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden aybaşından itibaren dört ay içinde başvuruda bulunmaları halinde,

Geçici 47. Maddede ise sosyal güvenlik kanunlarına göre emeklilik veya yaşlılık aylığı almakta iken 5335 sayılı Kanunun 30. Maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerlerinde çalışmaları nedeniyle aylıkları kesilmesi gerekenlere, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ödeme dönemine kadar yersiz olarak ödendiği tespit edilen aylıklara ilişkin asli ve feri borçların, ilgililerin bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden aybaşından itibaren dört ay içinde başvuruda bulunmaları halinde,

2013-8 SGDP Yapılandırma Genelgesi tamamını indirmek için tıklayınız.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here