2012-41 Sağlık Hizmet Sunucuları İnceleme

0
641

2012-41 Sağlık Hizmet Sunucuları İnceleme ve Kontrol Standarları ile ilgili genelgenin tamamını indirmek için tıklayınız.

2011-42 sayılı sağlık hizmet sunucuları denetim usul ve esasları konulu genelge 12.10.2012 tarihli ve. 2012/34 sayılı genelge ile yürürlükten kaldırılmış olup, geçiş sürecinde sağlık hizmet sunucularının denetim, inceleme ve kontrol işlemleri risk analizi ve sürekli denetim yönergesinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yürütülmekteydi.

Sağlık hizmet sunucularına yönelik inceleme ve kontrol işlemlerinin standardize edilerek. Yürürlükteki mevzuata uyarlı hale getirilmesi ve uygulamada birlikteliğin sağlanması amacıyla “Sağlık Hizmet Sunucuları İnceleme ve Kontrol Standartları” hazırlanmıştır.

SAĞLIK HİZMETİ SUNUCULARININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

1. Sağlık hizmet sunucusu yetkilileri, genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler adına düzenledikleri veya tutmak zorunda oldukları her türlü kayıt, fatura ve eki belgeler ile
inceleme ve kontrol ekibi tarafından hazırlanması istenilen tablo ve raporları inceleme ve kontrol süresi içerisinde göstermek, vermek ve incelenmesine yardımcı olmak zorundadır.
2. İnceleme ve kontrol ekibine, inceleme ve kontrol süresince konumlarına uygun bir çalışma ortamı sağlamak ve. Görevlerinin ifası sırasında gereken her türlü kolaylığı ve yardımı sağlamak
zorundadırlar.
3. İnceleme ve kontrol esnasında sağlık hizmet sunucuları sahipleri ve bu işle ilgili diğer kişiler inceleme ve kontrol ekibinin görevine engel olmazlar.

2012-41 Sağlık Hizmet Sunucuları İnceleme ve Kontrol Standartları ile ilgili genelgenin tamamını indirmek için tıklayınız.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here