2013-10 Terör Nedeniyle Sağlık Yardımı

0
859
2013-10 Terör Nedeniyle Sağlık Yardımı
2013-10 Terör Nedeniyle Sağlık Yardımı

2013-10 Terör Nedeniyle Sağlık Yardımı ile ilgili genelgenin tamamını indirmek için tıklayınız.

2013-10 Terör Nedeniyle Sağlık Yardımı

12 Temmuz 2012 tarihli ve 28351 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6353 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 83. ve 84. maddeleri ile 5510 sayılı Kanunun 69. ve 73. maddelerinde değişiklik yapılarak; 3713 sayılı Kanunun 21. maddesinde sayılan olaylara maruz kalması nedeniyle yaralananların tedavileri sonuçlanıncaya veya maluliyetleri kesinleşinceye kadar geçecek sürede 3713 sayılı Kanuna göre aylık bağlanmış olanlar gibi sağlık hizmetlerinden yararlanacağı hüküm altına alınmıştır. 

Buna göre; genel sağlık sigortalısı olanlar ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerden, 

5434 sayılı Kanunun 56. maddesi veya 2330 sayılı Kanunun 2. maddesinin birinci fıkrasının (e) ve (f) bentlerinde sayılanlardan,

Genel sağlık sigortalısı olup olmadığına bakılmaksızın erbaş ve erlerden (Türk Silahlı Kuvvetlerine ait sağlık kurum ve kuruluşlarında yapılan tedavileri hariç),

3713 sayılı Kanun kapsamına giren olaylar sebebiyle yaralananların, Kanunun yürürlük tarihi olan 12.7.2012 tarihinden itibaren yaralananların tedavileri sonuçlanıncaya, maluliyetleri kesinleşinceye veya kendilerine aylık bağlanıncaya kadar geçecek sürede sağlanacak sağlık hizmetlerinden 5510 sayılı Kanunun 67. Maddesi hükmüne tabi olmaksızın, Kanunun 69. ve 73. Maddelerinde sağlanan sağlık hizmetlerinden 3713 sayılı Kanuna göre aylık bağlanmış olanlar gibi faydalanmaları gerekmektedir.

 

Bu nedenle; terör olayları ile ilgili olarak mülki idare amirlikleri ile temasa geçilmesi ve meydana gelen olayın terör kapsamında değerlendirildiğine dair. 3713/21 Kapsamındakilerle İlgili Durum Belgesi ile sağlık hizmeti sunucularına müracaat edenlerden, yaralananların tedavileri sonuçlanıncaya, maluliyetleri kesinleşinceye veya kendilerine aylık bağlanıncaya kadar geçecek sürede sağlık hizmetlerinden yararlandırılması gerekmektedir.

 

2013-10 Terör Nedeniyle Sağlık Yardımı ile ilgili genelgenin tamamını indirmek için tıklayınız.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here