2013-14 Doğal Afet Nedeniyle Erteleme

0
811
2013-14 Doğal Afet Nedeniyle Erteleme
2013-14 Doğal Afet Nedeniyle Erteleme

2013-14 Doğal Afet Nedeniyle Erteleme ile ilgili genelgenin tamamını indirmek için tıklayınız.

2013-14 Doğal Afet Nedeniyle Erteleme

6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “Tecil salahiyetini kullanacak ve bu salahiyeti devredecek olan makamlar; tecil edilecek amme alacaklarını tür ve tutar olarak belirlemeye, amme borçlusunun faaliyetine devam edip etmediğini esas alarak tecil edilecek alacakları tespit etmeye, tecilde taksit zamanlarını ve diğer şartları tayin etmeye yetkilidir.” hükmü 6358 sayılı EXPO 2016 Antalya Kanununun 21 inci maddesi ile aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Tecil salahiyetini kullanacak ve bu salahiyeti devredecek olan makamlar; tecil edilecek amme alacaklarını tür ve tutar olarak belirlemeye, amme borçlusunun faaliyetine devam edip etmediğini esas alarak tecil edilecek alacakları tespit etmeye, tecilde taksit zamanlarını ve diğer şartları tayin etmeye ayrıca 213 sayılı Kanuna göre doğal afetler nedeniyle ilan edilen mücbir sebep hali kapsamındaki amme borçlularının, mücbir sebep halinin sona erdiği tarihe kadar ödemeleri gereken amme borçları ile mücbir sebep nedeniyle ödeme süreleri ertelenen amme borçlarını faiz alınmaksızın veya yürürlükteki faiz oranından daha düşük faiz oranıyla tecil etmeye yetkilidir.”

Söz konusu maddede yapılan değişiklik üzerine, “Sosyal Güvenlik Kurumu Alacaklarının Doğal Afet Nedeniyle 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48. Maddesine Göre Tecil ve Taksitlendirilmesinin Usul ve Esasları” Kurumumuz Yönetim Kurulunun 24/1/2013 tarihli, 2013/23 sayılı kararı ile belirlenmiştir.

Buna göre, Bakanlar Kurulu veya Maliye Bakanlığı tarafından 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 13. Maddesi çerçevesinde doğal afet nedeniyle mücbir sebep hali ilan edilen yerlerdeki borçluların, 5510 sayılı Kanunun 91. Maddesi kapsamında Kurumca ertelenen prim ve diğer borçlarının tecil ve taksitlendirilmesine ilişkin işlemlerin Yönetim Kurulumuzca belirlenen ve aşağıda açıklanan usul ve esaslar çerçevesinde yürütülmesi gerekmektedir.

2- Kapsama giren borçlar

6183 sayılı Kanunun 48. Maddesinin altıncı fıkrası kapsamında yapılacak tecil ve taksitlendirme işlemleri, Bakanlar Kurulu veya Maliye Bakanlığı tarafından 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 13. Maddesi çerçevesinde doğal afet nedeniyle mücbir sebep hali ilan edilen yerlerdeki borçluların, 5510 sayılı Kanunun 91. Maddesi kapsamında Kurumca ertelenen prim ve diğer borçlarını kapsar.

2013-14 Doğal Afet Nedeniyle Erteleme ile ilgili genelgenin tamamını indirmek için tıklayınız.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here