2012-38 Türk-Alman Sosyal Güvenlik Sözleşmesi

0
689

2012-38 Türk-Alman Sosyal Güvenlik Sözleşmesi Hastalık Sigortası hükümlerinin 4/1(b) ve 4/1(c) yönünden uygulanması ile ilgili genelgenin tamamını indirmek için tıklayınız.

Alman Yasal Hastalık Sigortası Başkanlığı Hastalık Sigortası Yurtdışı irtibat Mercii
ile varılan mutabakat sonucunda 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b), (c) bentleri ve geçici 4 üncü maddesi kapsamında sayılanlar ile emekli, gelir ya da aylık alanlar ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin, Türkiye-Almanya Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin sağlık sigortası uygulamalarından yararlanabilmeleri kararlaştırılmıştır.

Bu kapsamdaki kişilerin Sözleşmenin sağlık sigortası uygulamalarından
yararlanabilmeleri için yapılması gereken işlemler aşağıda açıklanmıştır.

2012-38 Türk-Alman Sosyal Güvenlik Sözleşmesi Hastalık Sigortası

1. KANUNUN 4/1 (B) KAPSAMINDA SAYILANLAR

Kanunun 4/1(b) kapsamındaki sigortalılar ile gelir ya da aylık alanlar ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler Sözleşmenin sağlık sigortası uygulamaları yönünden Kurum sigortalısı olarak kabul edilecektir.

1.1. Formüler düzenlenecek haller
1.1.1. Sigortalıların geçici görevli olarak bulunmaları

Sigortalıların, sigortalılığa esas çalışmaları nedeniyle Almanya’da bulunmaları halinde durumlarından ötürü anında sağlanması gereken sağlık yardımlarının Kurumca karşılanmasını teminen ilgililer adına her defasında 2 ayı geçmemek üzere görev süresi kadar formülleri düzenlenecektir. Kendilerine eşlik edecek bakmakla yükümlü oldukları kişiler de aynı formülere kaydedilecektir.

Geçici görevli olarak Almanya’ya gideceklerini “Almanya’da Sağlık Yardımları Talep ve Beyan Taahhüt Belgesi”nde (EK-1) belirtmeyen kişilere yurtdışında iş kazası veya meslek hastalığı ya da analık hallerinde geçici iş göremezlik ödeneği ödenmeyecektir. Ancak söz konusu beyanı vermesine rağmen, yurtdışında bulundukları sürenin bitiminden önce istirahatli kalmış kişilere, beyan belgesinde belirtilmeyen ve Alman hastalık kasalarınca bildirilen görev süresinin sonrasındaki süreler için geçici iş göremezlik ödeneği ödenecektir.

2012-38 Türk-Alman Sosyal Güvenlik Sözleşmesi Hastalık Sigortası hükümlerinin 4/1(b) ve 4/1(c) yönünden uygulanması ile ilgili genelgenin tamamını indirmek için tıklayınız.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here