2012-24 Sayılı 2011-48 Genelgesinde Değişiklik

0
609

2012-24 Sayılı 2011-48 Genelgesinde Değişiklik genelgesinin tamamını indirmek için tıklayınız.

Yurt dışı borçlanma ve tahsis işlemlerine ilişkin 08/06/2011 tarihli ve 2011/48 sayılı Genelgenin “Yurt dışı Borçlanma işlemleri” başlıklı ikinci bölümünün “1.2.1. Sigortalılık süreleri” alt başlığının 4. Paragrafında; borçlanmaya esas hizmet cetvellerinde bildirilen sigortadan muaf cüzi çalışma sürelerinin (kısa süreli çalışma) tamamı, başvuru sahibinin kısmi borçlanma hakkı saklı kalmak kaydıyla borçlanma kapsamında değerlendirileceği, buna mukabil “Tahsis işlemleri” başlıklı üçüncü bölümünün “1.1. Yurda kesin dönüş yapmak” alt başlığının 3. Maddesinde ise çalışma kapsamı dışında tutularak tahsis işleminin sonuçlandırılacağı talimatlandırılmıştır.

2012-24 Sayılı 2011-48 Genelgesinde Değişiklik

Konu hakkında yeni bir değerlendirme yapılmış olup bundan böyle, borçlandıkları yurt dışı hizmetleri dikkate alınarak aylık bağlanmış olanlar ile aylık bağlama işlemleri devam edenlerin yada aylık bağlanacakların; kısa süreli çalışmalarının bulunması halinde aşağıda belirtildiği şekilde işlem yapılması uygun görülmüştür.

1-Aylık Talep Esnasında Kısa Süreli Çalışmaları Devam Edenler

Sosyal güvenlik sözleşmeleri uygulanmak suretiyle yada borçlandıkları yurt dışında geçen sigortalılık süreleri dikkate alınarak aylık bağlanması talebinde bulunacaklardan, aylığın başlangıç tarihi itibariyle yurt dışında kısa süreli çalışmalarını sürdürdükleri tespit edilenlerin talepleri yurt dışındaki çalıştığı işten ayrılma ve yurda kesin dönüş yapma şartını, yerine getirmediklerinden reddedilecektir. Yurt dışındaki kısa süreli çalışmaları sona erenler yada kesin dönüş yapanlar hakkında yeni tahsis talepleri alınarak işlem yapılacaktır.

2012-24 Sayılı 2011-48 Genelge Değişiklik genelgesinin tamamını indirmek için tıklayınız.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here