2014-10 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Genelgesi

0
761
2014-10 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
2014-10 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

2014-10 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Genelgesi tamamını indirmek için tıklayınız.

Bilindiği üzere, Kurumumuzca, Sosyal Güvenlik Kurumu Özel Sağlık Hizmeti Sunucularından Sağlık Hizmeti Satın Alım Sözleşmesi kapsamında hizmet satın aldığımız özel sağlık hizmeti sunucularının günlük yapabileceği fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamalarının tespitinde uyulması gerekli usul ve esasların neler olduğu hususu ilgi (b) Genelgede açıklanmıştır.

Bu defa Sağlık Uygulama Tebliğinde konuyla ilgili olarak yapılan değişikliklere paralel olarak söz konusu Genelge yeniden düzenlenmiştir.

Buna göre;
Bir Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon uzman hekimi için günlük en fazla 8 (sekiz) saat üzerinden fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulaması Kuruma fatura edilecektir. Günlük en fazla 8 (sekiz) saat üzerinden Kuruma fatura edilebilecek fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulaması birden fazla SHS’de çalışan hekim için de geçerlidir.

2014-10 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Genelgesi

Bir Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon uzman hekimi ve bir Fizyoterapist için (A) grubundaki işlemlerden günlük en fazla. 8 (sekiz) hastanın, (A) ve (B) grubundaki işlemlerden günlük toplam en fazla 12 (on iki) hastanın,
Bir Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon uzman hekimi için (C) grubundaki işlemlerden günlük en fazla. 32 (otuziki) hastanın, (C) ve (D) grubundaki işlemlerden ise günlük toplam en fazla 64 (altmışdört) hastanın işlemi Kuruma fatura edilebilecektir.

Kurumumuzla sözleşmeli fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmeti veren özel sağlık hizmeti sunucularında gerçekleştirilecek olan günlük muayene sayısı, fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulama sayısına dahil değildir.

Bu Genelge 01.05.2014 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek olup; aynı tarih itibariyle de ilgi (a) ve ilgi (b) Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

2014-10 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Genelgesi tamamını indirmek için tıklayınız.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here