Limited Şirket İşvereni Doğum Parası Alabilir Mi

0
1432
Noterden İhtar Çekildikten Sonra İşe Gidilir Mi
Noterden İhtar Çekildikten Sonra İşe Gidilir Mi

SORU

2014 tarihli kuruluş SAN.TİC. LTD.ŞTİ sahibiyim tek sahibiyim ortak yok
Bağkurluyum pirim borcum yok her ay düzenli ödeniyor

Doğum yaptım 32.hafta ve sonrası raporları aldım hastane görevlisi SSK sisteminden raporların girişlerini yaptı 2 ay içersinde analık hakkınız olan rapor ücretini alacaksınız dedi bağlı bulunduğum SSK md gittim kontrol ettireyim dedim ama hakkınız yok alamazsınız dediler LTD ŞTİ SAHİPLERİ bu haktan yararlanamaz dedi biraz araştırdım alma hakkımın olduğunu söylüyorlar sizden desteğim hakkım var mı? Nasıl yararlanırım yardımlarınızı rıca ederim.


CEVAP

Merhaba, doğum parası yani geçici iş göremezlik ödenekleri 5510 sayılı Kanunun 18. Maddesinde düzenlenmiştir.

MADDE 18:4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi ile (b) bendinde belirtilen muhtarlar ile aynı bendin (1), (2) ve (4) numaralı alt bentleri kapsamındaki sigortalı kadının analığı halinde, doğumdan önceki bir yıl içinde en az doksan gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması şartıyla, doğumdan önceki ve sonraki sekizer haftalık sürede, çoğul gebelik halinde ise doğumdan önceki sekiz haftalık süreye iki haftalık süre ilâve edilerek çalışmadığı her gün için geçici iş göremezlik ödeneği verilir.” hükmü bulunmaktadır.

Bu madde hükmüne göre Kanunun 4. maddesinin (3) numaralı alt bendi kapsamındaki sigortalı kadın iş göremezlik ödeneğine hak kazanamamaktadır.

MADDE 4- “Bu Kanunun kısa ve uzun vadeli sigorta kolları uygulaması bakımından;
a) Hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılanlar,
b) Köy ve mahalle muhtarları ile hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan ise;
1) Ticarî kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usûlde gelir vergisi mükellefi olanlar,
2) Gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı olanlar,
3) Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları, diğer şirket ve donatma iştiraklerinin ise tüm ortakları,
4) Tarımsal faaliyette bulunanlar…” hükmü bulunmaktadır.

Limited Şirket İşvereni Doğum Parası Alabilir Mi

Sonuç olarak, 4/1(b) kapsamında sigortalı olan anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları ile diğer şirket ve donatma iştiraklerinin ise tüm ortaklarının analığı halinde, kendilerine geçici iş göremezlik ödeneği verilmemektedir. Başka bir ifadeyle, 4/1(b) kapsamında sigortalı olanlardan anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortağı veya diğer şirketlerin ortağı olan kadın geçici iş göremezlik ödeneğinden yararlanamaz.

Örnek: Limited şirket ortaklığı nedeniyle 5510 sayılı Kanun’a göre zorunlu olarak 4/1(b) kapsamında sigortalı olan Kadriye Hanım’ın doğum yaptığını varsayalım.

KadriyeHanım analık sigortasından geçici iş göremezlik ödeneğinin verilebilmesi için gerekli olan şartları taşısa bile şirket ortaklarına böyle bir haktan yararlanma imkanı tanınmadığından kendisine geçici iş göremezlik ödeneği verilmeyecektir.

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here