3201 Sayılı Yurt Dışı Borçlanması Kanunu

0
953
3201 Yurtdışı Borçlanması Kanunu
3201 Yurtdışı Borçlanması Kanunu

3201 Sayılı Yurt Dışı Borçlanması Kanunu tamamını indirmek için tıklayınız.

MADDE 4 –

Borçlanılacak her bir gün için tahakkuk ettirilecek borç tutarı, başvuru tarihindeki 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 82 nci maddesinde belirtilen prime esas asgari ve azamî günlük kazanç arasında seçilecek günlük kazancın % 32’sidir.

Ancak, prime esas asgari günlük kazancın altında olmamak üzere borçlanma tutarına esas alt sınırı farklı bir miktarda belirlemeye Cumhurbaşkanı yetkilidir.

Borçlanılan süreler, yurda kesin dönüş yapılmış olması şartıyla aylık tahsisi için yazılı talepleri halinde 5510 sayılı Kanunun 41 inci maddesinin son fıkrası hükümlerine göre değerlendirilir.

3201 Sayılı Yurt Dışı Borçlanması Kanunu

Tahakkuk ettirilen borç tutarı, tebliğ edildiği tarihten üç ay içerisinde ödenir. Ödeme yapılan gün sayısı prim ödeme gün sayısına ve prime esas kazanca dahil edilir. Tahakkuk ettirilen prim borcunu tebligat tarihinden itibaren üç ay içerisinde ödemeyenler için yeniden başvuru şartı aranır.

Borçlanmadan sonradan vazgeçenler ile yapılan borçlanma sonrasında aylık bağlanması için gerekli şartları yerine getiremeyenlere ve bunların hak sahiplerine talepleri üzerine yaptıkları ödemeler, faizsiz olarak iade edilir.

Ancak yurt dışında iken borçlanma isteğinde bulunacak sigortalı veya hak sahipleri. TL olarak bildirilecek tutarın karşılığını cinsinden, Türkiye’de ise Türk Lirası olarak öderler.

3201 Sayılı Yurt Dışı Borçlanması Kanunu tamamını indirmek için tıklayınız.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here