2015-2 Yurtdışı Sahte Hizmet Belgeleri

0
966
Gss Borcum Olduğundan Sağlıktan Yararlanamadım
Gss Borcum Olduğundan Sağlıktan Yararlanamadım

2015-2 Yurtdışı Sahte Hizmet Belgeleri genelgesinin tamamını indirmek için tıklayınız.

08/05/1985 tarihli ve 3201 sayılı “Yurtdışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurtdışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanunun” 1 inci maddesine göre, 18 yaşını doldurmuş Türk vatandaşları ile doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler Türk vatandaşı
iken yurt dışında geçen ve belgelendirilen sigortalılık süreleri ve bu süreleri arasında veya sonunda her birinde bir yıla kadar olan işsizlik süreleri ile yurt dışında ev kadını olarak geçen süreleri, Kanunda belirtilen sosyal güvenlik kuruluşlarına prim ödenmemiş olması ve istekleri
halinde, borçlanabilmektedirler.

2015-2 Yurtdışı Sahte Hizmet Belgeleri

Yurtdışında Geçen Sürelerin Borçlandırılması ve Değerlendirilmesine İlişkin
Yönetmeliğin 9 uncu maddesine göre, ülkemizle sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerde geçen sigortalılık sürelerini 3201 sayılı Kanuna göre borçlanma talebinde bulunanların;

1) Bulunulan ülkelerdeki Türk konsoloslukları, çalışma ve sosyal güvenlik
müşavirlikleri veya ataşelikler gibi temsilciliklerden alınacak ve yurtdışı borçlanma için kullanılacağı belirtilen hizmet belgelerinden,
2) Yurtdışında çalıştıkları işyerlerinden alacakları hizmet sürelerini gösterir
bonservisleri ile birlikte pasaportlarında bulunan çalışma izinlerinin tercümelerinden, durumlarına uygun olanını Kuruma ibraz etmeleri halinde borçlanma işlemleri sonuçlandırılmaktadır.
Yönetmeliğin 8 inci maddesine göre borçlanma talebinde bulunanların yurtdışında geçen ve borçlanmaya esas olacak sürelerini belgelendirme mecburiyetleri kendilerine aittir.

Sözleşmeli/sözleşmesiz ülkelerdeki çalışma sürelerini, bulundukları ülkelerdeki Türk konsoloslukları, çalışma ve sosyal güvenlik müşavirlikleri veya ataşelikler gibi temsilciliklerden aldıklarını beyan ederek borçlanma talebinde bulunan sigortalıların ibraz ettikleri yurtdışı hizmet belgelerinin teyidi amacıyla yurtdışı hizmet belgesini tanzim ve tasdik eden yurtdışındaki temsilciliklerimizle yapılan (konsolosluklar, çalışma ve sosyal güvenlik müşavirlikleri veya ataşelikler) yazışmalar sonucunda yurtdışı hizmet belgeleri sahte olanların 3201 sayılı Kanuna göre yaptıkları yurtdışı hizmet borçlanmaları ve borçlanma karşılığı bağlanan aylıkları iptal edilmekte, yersiz olarak ödenen aylıklar 5510 sayılı Kanunun 96 ncı
maddesine göre tahsil edilmektedir. Ayrıca, bunlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmaktadır.
Diğer taraftan yurtdışı temsilciliklerimizce düzenlendiği belirtilerek sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezlerine ibraz edilen sahte hizmet belgeleriyle Kurumdan aylık veya gelir alanlarla ilgili yürütülmekte olan soruşturma sonucunda düzenlenen raporda; sigortalıların ibraz ettiği yurtdışı hizmet belgelerinin sahte olması nedeniyle Kuruma ödenen tutarların 6098 sayılı Borçlar Kanunun 81 inci maddesine göre Kuruma gelir kaydedilmesi gerektiği teklif edilmiştir.

2015-2 Yurtdışı Sahte Hizmet Belgeleri genelgesinin tamamını indirmek için tıklayınız.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here