Maaşımın Gerçek Gösterilmemesi

0
652
Noterden İhtar Çekildikten Sonra İşe Gidilir Mi
Noterden İhtar Çekildikten Sonra İşe Gidilir Mi

SORU

Merhaba şu an 19 yıldır özel şahıs şirketinde satiş Müdürü ve yönetici olarak calisiyorum şu an aldığım maaş 2040 banka+6000 elden= 8040 TL ama asgari ücret gösteriyorlar eşten veriyor belgesiz. 2014-2015-2016 teftiş sonucu yüksek göstermiş ve Müdür yönetici yazmiş şimdi işçi olarak yazıyor. Maaşımın Gerçek Gösterilmemesi halinde haklarımızı nasıl alabiliriz. Geriye dönük hakkımızı alabilir miyiz?


CEVAP

Maaşımın Gerçek Gösterilmemesi

Merhaba, haklarınızı geçmişe dönük olarak da alabilirsiniz. Ancak iddialarınızı ispat etmelisiniz. Elden maaş aldığınızı ispat edebilmenin bazı yolları vardır.

Maaşımın Gerçek Gösterilmemesi halinde Maaşı olduğundan daha düşük ya da asgari ücretten gösterilen işçilerin yapacakları iki şey bulunmaktadır;

  • SGK’ya şikayet edebilir
  • İş Mahkemesinde dava açabilir.

SGK’ya Şikayet Etme

Sosyal Güvenlik Kurumuna şikayet edildikten sonra, Kurum önce işçinin hala aynı iş yerinde çalışıyor olup olmadığına bakacaktır.

İşçi hala aynı iş yerinde çalışıyor ise, iş yerine teftişe gelinecektir. Teftişe gelen Denetmen/Müfettiş çalışanların ifadelerine başvurarak Eksik Ücret bildirimi yönünde tespiti yaparsa işçilerin ücretleri gerçek seviyesine çekilecek ve işçilerin primleri yükseltilecektir. Ayrıca işverene idari para cezaları uygulanacaktır.

İş yerine gelen Denetmene/Müfettişe maaşın bir kısmının bankadan diğer kısmının elden alındığı beyan edilmelidir be bu beyanın tutanaklara geçirilmesi sağlanmalıdır.

Elden maaş alındığı beyan edilmez ise, Kurum yetkililerinin yapacak fazla bir şeyi olmayacaktır.

İşçi çalıştığı iş yerinden ayrılmış ise, Kurumun Denetmen/Müfettişleri iş yerine teftişe gelmeyebilir. Bu durumda şikayette bulunan işçiye tebligat göndererek, kişiyi ifadeye çağıracaktır.

Bu süreçte, işçinin iddiasını kanıtlaması için yeterli bilgi ve belgesi olup olmadığı araştırılacaktır.

Bu belgeler Denetmen/Müfettişe sunulduğunda gereken yapılacak ve işçilerin ücretleri gerçek seviyesine çekilecektir.

İş Mahkemesine Dava Açma

Yukarıda belirttiğimiz biçimlerde yapılan başvurulardan sonuç alınamaması durumunda, çalışanlar iş mahkemesinde dava açabilirler.

İş mahkemesinin durumu değerlendirmesi Sosyal Güvenlik Kurumuna göre daha farklı olacaktır.

Mahkeme, gerekli gördüğü takdirde aynı iş kolunda çalışan diğer işçilerle ilgili emsal ücret yoluna gidebilir. Yani örneğin, iş yerinde çalışan bir jeoloji mühendisinin asgari ücretten bildirilmesi durumunda, Mahkeme Jeoloji Mühendisleri Odasından emsal ücret talep edebilir.

Mahkeme, kişinin aynı iş yerinde aynı zaman diliminde çalışmış olan bordro tanıklarını çağırarak, onlardan tanıklık yapmasını isteyebilir. Tanıkların hepsi kişinin asgari ücretten daha yüksek ücret aldığını onaylarsa bu durum kişinin iddiasını destekler nitelikte olduğundan Mahkeme işçi lehine karar verebilir.

Elden Maaş Almanın İspat Edilmesi

Örneğin; net 4000 TL maaş alan sigortalı bu maaşın asgari ücret kısmını bankadan alıp diğer kısmını elden alıyorsa, yukarıda bahsettiğimiz şekilde SGK’ya şikayet etme ve İş mahkemesine dava açmadan önce elden ücret aldığını ispat edecek bilgi ve belgeleri toplamalıdır. Bu belgeler şunlar olabilir;

  • Elden maaş aldığını gösteren üstünde işveren ya da iş yerinin imzasının ve kaşesinin olduğu makbuz
  • Sigortalının bankadan kredi çekmek için işverenden aldığı gerçek ücreti gösteren ve bankaya sunulan belge
  • İş sözleşmelerinde yazılı olan tutar
  • Fazla mesai yapıldıysa bunu kanıtlayan her türlü belge
  • Mahkemenin dikkate alacağı, sizinle aynı dönem sigortalı olarak çalışmış kişilerin beyanları

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here