SGK HABERLERİ DUYURULAR Nevi Değişikliği, Devir, İntikal İşlemleri İnternetten Yapılacak

Nevi Değişikliği, Devir, İntikal İşlemleri İnternetten Yapılacak

-

- Advertisment -
Nevi Değişikliği , Devir, İntikal İşlemleri İnternetten Yapılacak. Daha önce manuel olarak yapılan iş yerlerinin nevi değişikliği, devir,intikal ve aracı giriş işlemleri, iş yerlerinin e- bildirge kullanıcıları tarafından inter net ortamından yapılacaktır.
Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 27 inci maddesinde, 5/12/2017 tarih 30261 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelikle değişiklik yapılmıştır. Değiştirilmiş haliyle ilgili maddede” (1) İş yerinde, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi veya (c)bendi kapsamında sigortalı çalıştıran, sigortalı çalıştırılan bir iş yerini devir alan ya da bu nitelikte iş yeri kendisine intikal eden işveren, Kanunun 11’ inci maddesinde belirtilen sürelerde vermekle yükümlü olduğu örneği Ek- 6 ve Ek- 6/A’ da bulunan iş yeri bildirgesini Kuruma elektronik ortamda göndermek zorundadır.” hükmü getirilmiş ve bu maddenin yürürlük tarihinin 01.06.2018 olduğu belirtilmiştir.

Nevi Değişikliği, Devir, İntikal İşlemleri İnternetten Yapılacak

Yine 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 102 inci maddesinin 1’inci fıkrasının (b) bendinde” 11’ inci maddesinde belirtilen bildirgeyi, Kurumca belirlenen şekle ve usȗle uygun vermeyenler veya Kurumca internet, elektronik veya benzeri ortamda göndermekle zorunlu tutulduğu halde, anılan ortamda göndermeyenler veya bu Kanunda belirtilen süre içinde Kuruma vermeyenlere;
1)Kamu idareleri ile bilânço esasına göre defter tutmak zorunda olanlar için asgari ücretin üç katı tutarında,
2)Diğer defterleri tutmak zorunda olanlar için asgari ücretin iki katı tutarında,
3) Defter tutmakla yükümlü olmayanlar için bir aylık asgari ücret tutarında, idari para cezası uygulanır.”
hükmü getirilmiştir.
Bu defa 04.1.2019 tarihli 239234 sayılı SGK genel yazısında açıklandığı üzere, daha önce manuel olarak yapılan iş yerlerinin nevi değişikliği, devir, intikal ve aracı giriş işlemleri, iş yerlerinin e- bildirge kullanıcıları tarafından internet ortamında yapılacaktır.
Ancak bunlara ilişkin belgeler (Örneğin Aracı sözleşmesi) ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu birimine manuel olarak iletilecektir.
İşverenlerimizin ve meslek mensuplarımızın gereksiz idari para cezası ile karşılaşmamaları adına, sirkülerimizde belirtildiği üzere iş yerlerinin nevi değişikliği, devir, intikal ve aracı giriş işlemlerini süresinde internetten üzerinden yapmalarını önemle tavsiye ederiz.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest news

2015-14 Genel Sağlık Sigortası İdari Para Cezası

2015-14 Genel Sağlık Sigortası İdari Para Cezası genelgesinin tamamını indirmek için tıklayınız. Bilindiği üzere; 21/5/2013 tarihli ve 6486 sayılı Kanunla...

2015-13 4/b Kapsamındaki Sigortalılığın Durdurulması

2015-13 4/b Kapsamındaki Sigortalılığın Durdurulması genelgesinin tamamını indirmek için tıklayınız. Bilindiği üzere, 4/4/2015 tarihli ve 6645 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği...

2015-12 Devamlı İşyeri İhale Konusu İşlerde Teşvik

2015-12 Devamlı İşyeri İhale Konusu İşlerde Teşvik Uygulaması genelgesinin tamamını indirmek için tıklayınız. 1- Genel açıklamalar 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve...

2015-10 Teşviklerden Geriye Yönelik Yararlanma Talepleri

2015-10 Teşviklerden Geriye Yönelik Yararlanma Talepleri genelgesinin tamamını indirmek için tıklayınız. Kurumumuzca uygulanan sigorta primi teşviklerinden; - Malullük, yaşlılık ve ölüm...
- Advertisement -

2015-9 3201 Sayılı Kanunun Uygulanması

2015-9 3201 Sayılı Kanunun Uygulanması ile ilgili genelgenin tamamını indirmek için tıklayınız. 08/05/1985 tarih, 3201 sayılı “Yurtdışında Bulunan Türk Vatandaşlarının...

2015-8 6552 Sayılı Kanun Kuruluşlarının Borçları

2015-8 6552 Sayılı Kanun Kuruluşlarının Borçları ile ilgili genelgenin tamamını indirmek için tıklayınız. 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun...

Must read

2015-14 Genel Sağlık Sigortası İdari Para Cezası

2015-14 Genel Sağlık Sigortası İdari Para Cezası genelgesinin tamamını...

2015-13 4/b Kapsamındaki Sigortalılığın Durdurulması

2015-13 4/b Kapsamındaki Sigortalılığın Durdurulması genelgesinin tamamını indirmek için...
- Advertisement -

You might also likeRELATED
Recommended to you