2013-18 3201 Borçların Yurtdışından Ödenmesi

0
876
2013-18 3201 Borçların Yurtdışında Ödenmesi
2013-18 3201 Borçların Yurtdışında Ödenmesi

2013-18 3201 Borçların Yurtdışından Ödenmesi ile ilgili genelgenin tamamını indirmek için tıklayınız.

Sigortalılar ile hak sahiplerinin 3201 sayılı Kanuna göre tahakkuk ettirilen borçlarını ödemekte oldukları tüm banka hesapları. 1.2.2012 tarihi itibariyle kapatılarak anılan tarih itibariyle Kurumumuz nezdinde yapılacak tüm ödemeler MOSİP sisteminde gerçekleştirilmeye başlanmıştır.

1.2.2012 tarihinden itibaren yurt dışından gerek MOSİP sistemine gerekse Genel Müdürlüğümüz ve Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri / Sosyal Güvenlik Merkezlerine ait tüm hesap numaralarına yurt dışı borçlanmalarına ilişkin olarak döviz veya cinsinden havale yapılamadığı, sigortalı ile hak sahiplerinin muhabir bankalara yatırdıkları borçlanma bedellerinin bankalarca ilgililere iade edildiği, uygulama nedeni ile vatandaşlarımızın borçlanma bedellerini ödeyemedikleri, bu durumun sigortalılarımızın mağduriyetine sebep olduğu tespit edilmiştir.

2013-18 3201 Sayılı Kanun Borçlarının Yurtdışından Ödenmesi

Vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin önlenmesi amacı ile T. C. Ziraat Bankası A. Ş. ile Kurumumuz arasında varılan mutabakat gereğince 3201 sayılı Kanuna göre borçlanan ve borçlarını yurt dışından ödemek isteyenler ödemelerini T. C. Ziraat Bankasında açılan SGK MOSİP (EMS/BAĞ/SSK)-DİĞER TAHSİLAT ekranından yapabileceklerdir.
3201 Sayılı Yurt dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkındaki Kanun’un 3. Maddesi Anayasa Mahkemesinin 25 Nisan 2003 tarihli 25089 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan gerekçeli kararı dikkate alınarak. 06.08.2003 tarihinden itibaren yeniden düzenlenmiştir.

3201 sayılı Kanunun 08. 05. 2008 tarihine kadarki uygulamasında Anayasa Mahkemesinin gerekçeli kararının yayımlandığı tarihte yurt dışında çalışmakta olanlar ile daha sonra yurt dışında çalışmış olanlar yurt dışında iken yada yurda döndükten sonra durumlarına uygun sosyal güvenlik kuruluşuna başvuruda bulunmuşlardır.

Bunlardan borçlarını yurt dışından ödeyecek olanların borçlarını ABD Doları veya ABD Doları karşılığı döviz olarak ödemeleri ve borçlarını öderken banka makbuzuna. “ 3201 sayılı Kanuna göre yapılan borçlanma karşılığı ödenmiştir” ibaresini yazdırmaları gerekmektedir.

Bu itibarla Birimlerimiz; borçlarını ABD Doları veya ABD Doları karşılığı döviz olarak ödemeleri gerekenleri Kuruma elektronik dilekçe yada bizzat yapacakları müracaatlarda uygulamaya yönelik bilgilendirecektir.

2013-18 3201 Borçların Yurtdışından Ödenmesi ile ilgili genelgenin tamamını indirmek için tıklayınız.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here