2014-27 3201 sayılı Kanunda Yapılan Değişiklikler

0
807

2014-27 3201 sayılı Kanunda Yapılan Değişiklikler genelgesinin tamamını indirmek için tıklayınız.

10/9/2014 tarihli ve 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun 11/09/2014 tarihli ve 29116 (mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Bu Kanun ile 8/5/1985 tarihli ve 3201 sayılı Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanunun bazı maddeleri değiştirilmiş ve bu Kanuna yeni hükümler eklenmiştir.

3201 sayılı Kanunda yapılan değişikliklere ilişkin iş ve işlemlerin usul ve esasları ile
08/06/2011 tarihli 2011/48 sayılı Genelgede yürürlükten kaldırılan veya değiştirilen hükümler aşağıda açıklanmış olup, söz konusu iş ve işlemler aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda yürütülecektir.

2014-27 3201 sayılı Kanunda Yapılan Değişiklikler

1- Açıklamalar
Bu Genelgede geçen;
a) “Kanun” ibaresi, 3201 sayılı Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt
Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında
Kanun,
b) “İzinle Türk vatandaşlığını kaybedenler” ibaresi, T.C. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve
Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden alınan bilgilere göre doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybeden ancak 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen haklardan faydalanabilecek kimseler anlamında kullanılmıştır.

2- Kanunda Yapılan Değişiklikler
2.1- İzinle Türk vatandaşlığını kaybedenlerin borçlanma hakkı

Kanunun 6552 sayılı Kanunla değişik 1 inci maddesinde, Türk vatandaşları ile
doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenlerin onsekiz yaşını doldurduktan sonra Türk vatandaşı olarak yurt dışında geçen ve belgelendirilen sigortalılık süreleri ve bu süreleri arasında veya sonunda her birinde bir yıla kadar olan işsizlik süreleri ile yurt dışında ev kadını olarak geçen süreleri, bu Kanunda belirtilen sosyal güvenlik kuruluşlarına prim ödenmemiş olması ve istekleri halinde, bu Kanun hükümlerine göre sosyal güvenlikleri bakımından değerlendirileceği öngörülmüştür.

Bu maddede yapılan değişiklik ile borçlanma talep tarihinde Türk vatandaşlarının
yanı sıra, sadece talep tarihinde Türk vatandaşı olmamasına rağmen izinle Türk vatandaşlığını kaybeden sigortalıların kendilerine yurtdışında Türk vatandaşı olarak geçen süreleri borçlanma hakkı verilmiştir.

Bu itibarla izinle Türk vatandaşlığını kaybedenlerin 11/09/2014 tarihinden itibaren
yaptıkları borçlanma başvuruları diğer şartların yerine gelmesi şartıyla kabul edilerek
borçlanma işlemleri gerçekleştirilecektir. 11/09/2014 tarihinden önce borçlanma
başvurusunda bulunup da henüz başvuruları reddedilmeyenlerin borç tahakkukları Kanunun yürürlük tarihi itibarıyla gerçekleştirilecektir

2014-27 3201 sayılı Kanunda Yapılan Değişiklikler genelgesinin tamamını indirmek için tıklayınız.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here