2015-6 Almanya Kaza Sigortalarının Protez Temini

0
313

2015-6 Almanya Kaza Sigortalarının Protez Temini ile ilgili genelgenin tamamını indirmek için tıklayınız.

Türkiye Almanya Sosyal Güvenlik Sözleşmesine göre Almanya adına sağlık yardımı
hakkına sahip kaza sigortalılarının, gerek geçici gerekse daimi olarak ülkemizde
ikametlerinde, kazaya bağlı rahatsızlıklarının muayene ve tedavilerinin sağlanması,
kullanmak zorunda oldukları protezlerin verilmesi, takılması ve onarılması, Almanya kaza
sigortası mercilerinden sözleşmeye göre belirlenmiş formüllerle önceden izin alınması ile
mümkün bulunmaktadır

2015-6 Almanya Kaza Sigortalarının Protez Temini

Bu kapsamda, Almanya kaza sigortalılarının protezlerinin verilmesi, takılması ve
onarım işlemleri bu güne kadar, 2/4/1986 tarihli ve 317276 sayılı Genel Yazıya istinaden
İzmir’de faaliyet gösteren bir ortopedi firmasınca gerçekleştirilmiştir.
Söz konusu uygulamanın, sadece İzmir ilinde faaliyet gösteren tek firma tarafından
yürütülmesi, diğer illerde bulunan vatandaşlarımızın söz konusu firmaya ulaşımda yaşadıkları zorluklar şikayetlere neden olmuştur. Bunun üzerine Alman Yasal Kaza Sigortası Kurumu ile yapılan yazışmalar sonucunda, protezlerin kalite seviyesinin garanti altına alınması şartıyla başka firmalardan da temin edilebileceği anlaşılmıştır.

Bundan böyle, Almanya kaza mercileri sigortalılarına protezlerin verilmesi, takılması
ve onarılması işlemleri, acil haller hariç olmak üzere, A/T 14 formüleri ile onay alındıktan
sonra, Sağlık Uygulama Tebliğinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde, Sağlık
Bakanlığının 03/12/2008 tarih ve 27073 sayılı Resmi Gazete yayımlanan Ortez-Protezleri
Ismarlama Olarak Üreten ve/veya Uygulayan Merkezler ile İşitme Cihazı Satış ve
Uygulaması Yapan Merkezler Hakkında Yönetmelikte belirtilen şartları taşıyan tüm
merkezlerden temin edilebilecektir.

2015-6 Almanya Kaza Sigortalarının Protez Temini ile ilgili genelgenin tamamını indirmek için tıklayınız.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here