Şubat Ayında SSK Gün Sayısı

0
652
Noterden İhtar Çekildikten Sonra İşe Gidilir Mi
Noterden İhtar Çekildikten Sonra İşe Gidilir Mi

SORU

Şubat ayında 1 gün raporum var. Sorun şu ki sgk primim 27 gün yatırabilirler, Fakat normal şartlar da yapılan fazla mesailerden kesiliyor devamsızlıklar ama ben rapor aldığım için kesinti yapmamaları gerek iken 27 günlük maaş yaptırabilirler mi acaba? Şubat Ayında SSK Gün Sayısı ne olmalıdır? Teşekkürler şimdiden.


CEVAP

Şubat Ayında SSK Gün Sayısı

Şubat Ayında Tam Çalışan Sigortalıların Gün Sayıları

Ay/dönem içindeki çalışmaları tam olan sigortalıların prim ödeme gün sayıları, ay/dönemin kaç gün olduğuna bakılmaksızın (ay/dönemin 28, 29, 30 veya 31 gün çektiği üzerinde durulmaksızın) 30 gün olarak sisteme girilecektir.

ÖRNEK: (A) sigortalısının, bir iş yerinde 2017/Şubat ayının tamamı için ücret almaya hak kazanmış olduğu varsayıldığında, 2017/Şubat ayındaki prim ödeme gün sayısı, Şubat ayının 28 gün olduğu üzerinde durulmaksızın 30 olarak, 2017/Mart ayının tamamı için ücret almaya hak kazanmış olduğu varsayıldığında ise, 2017/Mart ayındaki prim ödeme gün sayısı, Mart ayının 31 gün olduğu üzerinde durulmaksızın 30 olarak sisteme girilecektir.

Şubat Ayında İşe Başlayan Sigortalıların Gün Sayıları

Ay içinde işe girenlerin ün sayıları, işe giriş tarihleri ve ayın kaç gün olduğuna bakılarak parmak hesabı yapılmak suretiyle hesaplanacaktır. Ay/dönemin ilk gününde işe giren ve o ayda tam çalışan sigortalılar hariçtir.

ÖRNEK: (D) sigortalısının, bir iş yerinde 19/02/2017 tarihinde işe başladığını varsayalım. Şubat ayının 28 çektiği düşünüldüğünde, söz konusu sigortalının 2017/Şubat ayındaki prim ödeme gün sayısı (28 gün-18 gün) 10 gün olarak sisteme girilecektir.

Şubat Ayında İşten Ayrılan Sigortalıların Gün Sayıları

Ay içinde işten ayrılanların gün sayıları, işten çıkış tarihleri ve ayın kaç gün olduğuna bakılarak parmak hesabı yapılarak hesaplanacaktır. Ay/dönemin son gününde çalıştıktan sonra işten ayrılan sigortalılar hariçtir.

ÖRNEK: (K) sigortalısının, bir iş yerinde 19/02/2017 tarihinde çalıştıktan sonra işten ayrıldığı varsayalım. Söz konusu sigortalının 2017/Şubat ayındaki gün sayısı 19 olacak ve işten çıkış tarihi olarak 19/02/2012 tarihi sisteme girilecektir.

Şubat Ayında Eksik Çalışılan SSK Gün Sayıları Nasıl Hesaplanır?

Ay/dönem içinde işe girişi veya işten çıkışı bulunmayan, çeşitli nedenlerle (istirahat, ücretsiz izin, disiplin cezası gibi) ay/dönemin bazı günlerinde çalışmayan ve çalışmadığı günler için de ücret almayan sigortalıların ilgili ay/dönemdeki prim ödeme gün sayıları, ilgili ay/dönemdeki gün sayısından, ücret almaya hak kazanılmamış gün sayısı çıkartılmak suretiyle hesaplanacaktır.

ÖRNEK: (A) sigortalısının, 2017/Şubat ayında 10 gün ücretsiz izinli olduğunu varsayalım. Söz konusu ayda 28 gün bulunması ve sigortalının 10 gün eksik çalışmış olması nedeniyle,  sigortalının 2017/Şubat ayındaki gün sayısı (28 gün-10 gün) 18 olacaktır.

SONUÇ OLARAK, şubat ayında 1 gün rapor aldığınız için 27 gün ücret verilmesi ve 27 gün prim bildirilmesi doğru uygulamadır

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here