Sağlık Uygulama Tebliği

Sağlık Uygulama Tebliği

0
Sağlık Uygulama Tebliği tamamını indirmek için tıklayınız. 1.1 - Amaç (1) Tebliğin amacı (bundan sonra SUT olarak ifade edilecektir); sağlık yardımları Sosyal Güvenlik Kurumunca (bundan sonra Kurum olarak ifade edilecektir) karşılanan ve kapsam maddesinde tanımlanan...
İşveren Uygulama Tebliği

İşveren Uygulama Tebliği

0
İşveren Uygulama Tebliği tamamını indirmek için tıklayınız. 1.1- Amaç: Bu Tebliğin amacı, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 11, 12, 80, 86, 88 ve 90 ıncı maddeleri ile Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin...
Kısa Vadeli Sigorta Kolları Uygulama Tebliği

Kısa Vadeli Sigorta Kolları Uygulama Tebliği

0
Kısa Vadeli Sigorta Kolları Uygulama Tebliği tamamını indirmek için tıklayınız. MADDE 1 – (I) Bu Tebliğin amacı, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun sosyal sigorta hükümleri ile getirilen Kısa...
Ev Hizmetlerinde Çalışanlar Hakkında Tebliğ

Ev Hizmetlerinde Çalışanlar Hakkında Tebli

0
Ev Hizmetlerinde Çalışanlar Hakkında Tebliğ tamamını indirmek için tıklayınız. 1.1 – Amaç: Bu Tebliğin amacı, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun ek 9 uncu maddesine göre ev hizmetlerinde ay içinde 10 günden...
4-C'li Sigortalıların Hizmetlerinin Aktarımı Tebliği

4-C’li Sigortalıların Hizmetlerinin Aktarımı Tebliği

0
4-C'li Sigortalıların Hizmetlerinin Aktarımı Tebliği tamamını indirmek için tıklayınız. MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi...

HİZMETLERİMİZ