6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

0
6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu indirmek için tıklayınız. MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı; işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki,...
Yabancıların Çalışma İzni

Yabancıların Çalışma İzni Hakkında Kanun

0
Yabancıların Çalışma İzni Hakkında Kanun tamamını indirmek için tıklayınız. MADDE 1- Bu Kanunun amacı, yabancıların Türkiye’deki çalışmalarını izne bağlamak ve bu yabancılara verilecek çalışma izinleri ile ilgili esasları belirlemektir
iş mahkemeleri kanunu

İş Mahkemeleri Kanunu

0
İş Mahkemeleri Kanunu tamamını indirmek için tıklayınız. MADDE 5- (1) İş mahkemeleri;a) 5953 sayılı Kanuna tabi gazeteciler, 854 sayılı Kanuna tabi gemiadamları, 22/5/2003 tarihli ve 4857...

4857 Sayılı İş Kanunu

0
4857 Sayılı İş Kanunu tamamını indirmek için tıklayınız MADDE 3 - Bu Kanunun kapsamına giren nitelikte bir işyerini kuran, her ne suretle olursa olsun devralan, çalışma...
4447 İşsizlik Sigortası Kanunu

4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu

0
4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu tamamını indirmek için tıklayınız. İŞSİZLİK SİGORTASIMADDE 46 – İşsizlik sigortasının amacı; işsizlik sigortasına ilişkin kuralları ve uygulama esaslarını...
3201 Yurtdışı Borçlanması Kanunu

3201 Sayılı Yurt Dışı Borçlanması Kanunu

0
3201 Sayılı Yurt Dışı Borçlanması Kanunu tamamını indirmek için tıklayınız. MADDE 4 – Borçlanılacak her bir gün için tahakkuk ettirilecek borç tutarı, başvuru tarihindeki 5510...
5510 sayılı Kanun

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu

0
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu tamamını indirmek için tıklayınız. BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 4-Bu Kanunun kısa ve uzun vadeli sigorta kolları uygulaması bakımından;a) Hizmet akdi ile bir...

HİZMETLERİMİZ