2015-14 Genel Sağlık Sigortası İdari Para Cezası

0
2015-14 Genel Sağlık Sigortası İdari Para Cezası genelgesinin tamamını indirmek için tıklayınız. Bilindiği üzere; 21/5/2013 tarihli ve 6486 sayılı Kanunla 29/5/2013 tarihinden geçerli olmak üzere Kanunun 60 ıncı ve 61. Maddelerinde yabancı uyrukluların genel sağlık...

2015-13 4/b Kapsamındaki Sigortalılığın Durdurulması

0
2015-13 4/b Kapsamındaki Sigortalılığın Durdurulması genelgesinin tamamını indirmek için tıklayınız. Bilindiği üzere, 4/4/2015 tarihli ve 6645 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 23/4/2015 tarihli ve 29335...

2015-12 Devamlı İşyeri İhale Konusu İşlerde Teşvik

0
2015-12 Devamlı İşyeri İhale Konusu İşlerde Teşvik Uygulaması genelgesinin tamamını indirmek için tıklayınız. 1- Genel açıklamalar 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81. Maddesinin birinci fıkrasının (ı) ve (i) bendi, aynı maddenin ikinci...

2015-10 Teşviklerden Geriye Yönelik Yararlanma Talepleri

0
2015-10 Teşviklerden Geriye Yönelik Yararlanma Talepleri genelgesinin tamamını indirmek için tıklayınız. Kurumumuzca uygulanan sigorta primi teşviklerinden; - Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi işveren hissesinden beş puanlık prim indirimi, 5510 sayılı Kanunun 81. Maddesinin birinci fıkrasının (ı)...

2015-9 3201 Sayılı Kanunun Uygulanması

0
2015-9 3201 Sayılı Kanunun Uygulanması ile ilgili genelgenin tamamını indirmek için tıklayınız. 08/05/1985 tarih, 3201 sayılı “Yurtdışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurtdışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkındaki Kanunun 4958 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 56 ncı...

2015-8 6552 Sayılı Kanun Kuruluşlarının Borçları

0
2015-8 6552 Sayılı Kanun Kuruluşlarının Borçları ile ilgili genelgenin tamamını indirmek için tıklayınız. 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanunun geçici 2 nci maddesinin...

2015-6 Almanya Kaza Sigortalarının Protez Temini

0
2015-6 Almanya Kaza Sigortalarının Protez Temini ile ilgili genelgenin tamamını indirmek için tıklayınız. Türkiye Almanya Sosyal Güvenlik Sözleşmesine göre Almanya adına sağlık yardımı hakkına sahip kaza sigortalılarının, gerek geçici gerekse daimi olarak ülkemizde ikametlerinde, kazaya bağlı rahatsızlıklarının...
Gss Borcum Olduğundan Sağlıktan Yararlanamadım

2015-2 Yurtdışı Sahte Hizmet Belgeleri

0
2015-2 Yurtdışı Sahte Hizmet Belgeleri genelgesinin tamamını indirmek için tıklayınız. 08/05/1985 tarihli ve 3201 sayılı “Yurtdışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurtdışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanunun” 1 inci maddesine göre, 18 yaşını doldurmuş...

2015-1 Sayılı 2014-26 Genelgesinde Değişiklik

0
2015-1 Sayılı 2014-26 Genelgesinde Değişiklik genelgesini indirmek için tıklayınız.  
Kolay İşverenlik Uygulamasında Otomatik

2014-31 Belediyeden Olan Kurum Alacakları Genelgesi

0
2014-31 Belediyeden Olan Kurum Alacakları Genelgesi tamamını indirmek için tıklayınız. Büyükşehir belediyeleri ve belediyelerin Kurumumuza olan borçlarının takip ve tahsilinde yürütülecek işlemler ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 15 inci maddesinde sayılan mal, hak, alacak...

HİZMETLERİMİZ