İşveren Uygulama Tebliği

0
1248
İşveren Uygulama Tebliği
İşveren Uygulama Tebliği

İşveren Uygulama Tebliği tamamını indirmek için tıklayınız.

1.1- Amaç: Bu Tebliğin amacı, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 11, 12, 80, 86, 88 ve 90 ıncı maddeleri ile Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin ilgili hükümleri doğrultusunda işveren yükümlülüklerine ilişkin uygulama esaslarını düzenlemektir. 1.2- Dayanak Bu Tebliğ, 5510 sayılı Kanunun 11, 12, 80, 86, 88 ve 90 ıncı maddeleri ve Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır. 1.3- Tanımlar Bu Tebliğde geçen; a) Kanun: 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununu, b) Kurum: Sosyal Güvenlik Kurumunu, c) Yönetmelik: Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğini, d) Ünite: Merkezde daire başkanlıklarını, taşrada sosyal güvenlik il müdürlükleri ile sosyal güvenlik merkezlerini, ifade etmektedir.

İşveren Uygulama Tebliği

2.1- Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin Düzenlenmesi

Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran işverenler, Yönetmelik ekinde yer alan sigortalının durumuna uygun aylık prim ve hizmet belgesine, İşveren/alt işveren/geçici iş ilişkisi kurulan işverenin; – Adı soyadı/unvanını, – İşyerinin adresini, – İşyeri telefon numarasını ve e-Posta adresini, – Vergi kimlik numarası/Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarasını, Çalıştırdıkları sigortalıların; – Sosyal güvenlik sicil numaralarını, – Ad ve soyadları ile ikinci soyadı almış olan sigortalıların ilk soyadlarını, – Prim ödeme gün sayılarını, – Prime esas kazanç tutarlarını (hak edilen ücretler ile prim, ikramiye ve bu nitelikteki ödemeler olarak ayrı ayrı) – İşe başlama ve işten çıkış tarihlerini, -Ayın bazı günlerinde çalışmamış olmaları halinde, eksik gün sayısını ve eksik çalışma nedenlerini, – Ay içinde işten ayrılmış olmaları halinde, işten çıkış nedenlerini, – Sigorta primi, işsizlik sigortası primi ve aylık sosyal güvenlik destek primlerini, Belgenin; – İlişkin olduğu yılı ve ayını, – Mahiyetini (asıl, ek veya iptal nitelikte olduğunu), – Türünü, – Varsa düzenlenmesine esas kanun numarasını, – Toplam sayfa sayısını, kaydetmeleri gerekmektedir.

2.1.1- İşveren ve İşyerine İlişkin Bilgiler

Aylık prim ve hizmet belgelerinin e-Sigorta kanalıyla Kuruma gönderilmesi sırasında, belgeyi gönderecek olan işveren/alt işveren/geçici iş ilişkisi kurulan işverenlere ilişkin ad soyad/unvan, işyeri adresi, telefon numarası, e-posta adresi ve vergi kimlik numarası/Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası bilgileri, Kurumumuz işyeri tescil kütüklerindeki kayıtlarına bakılarak, sistem tarafından aylık prim ve hizmet belgelerine kaydedilmekte olup, söz konusu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde, durumun işyerinin bağlı bulunduğu üniteye müracaat edilmek suretiyle düzeltilmesi gerekmektedir. Aylık prim ve hizmet belgelerinin kağıt ortamında düzenlenerek Kuruma elden verilecek veya posta kanalıyla gönderilecek olması halinde ise, işyerine ilişkin bilgiler, ilgililerce yazılacaktır.

İşveren Uygulama Tebliği tamamını indirmek için tıklayınız.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here