2014-7 Sayılı 2010/91 Genelgede Değişiklik

0
747
2014-7
2014-7

2014-7 Sayılı 2010/91 Sayılı Genelgede Değişiklik Yapılması ile ilgili genelgenin tamamını indirmek için tıklayınız.

Türkiye Almanya Sosyal Güvenlik Sözleşmesine göre aylık bağlama işlemlerinin 01/07/2010 tarihinden geçerli olmak üzere sosyal güvenlik il müdürlüklerine / sosyal güvenlik merkezlerine devredilmesine ilişkin 05/08/2010 tarihli ve 2010/91 sayılı Genelge ile 01/07/2010 tarihinden önce sözleşme aylığı bağlanmış ya da bu tarihten önce sözleşme aylığı talebinde bulunmuş olan sigortalı ve bunların hak sahiplerinin işlemlerinin Yurtdışı Hizmetler Daire Başkanlığınca sonuçlandırılacağı talimatlandırılmıştır.

2014-7 Sayılı 2010/91 Genelgede Değişiklik

Vatandaş odaklı bir yaklaşım ile başlatılan yetki devri uygulamasının daha etkin bir hale getirilmesi için sözleşmeye göre aylık bağlama işlemlerinin, 01/07/2010 tarihinden önce ve sonra ayrımı yapılmaksızın sigortalının Türkiye’de son defa sigortalılık süresinin geçtiği ildeki sosyal güvenlik il müdürlüğünce/sosyal güvenlik merkezince yürütülmesi amaçlanmıştır.

Bu itibarla 05/08/2010 tarihli ve 2010/91 sayılı Genelgenin “A- Yetki Devrinin Kapsamı” başlıklı bölümünün 1 inci maddesinin (a), (b), (c) ve (h) bentlerinde yer alan “01/07/2010 tarihinden” ifadesinden sonra gelmek üzere “önce ve” ifadesi eklenmiş, 3 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

2014-7 Sayılı 2010/91 Sayılı Genelgede Değişiklik Yapılması ile ilgili genelgenin tamamını indirmek için tıklayınız.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here