2014-30 Dava ve İcra Takibi Uygulamaları Genelgesi

0
687

2014-30 Dava ve İcra Takibi Uygulamaları Genelgesi tamamını indirmek için tıklayınız.

6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun. 11/09/2014 tarihli ve 29116 sayılı Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanmış olup, Kanunun Kurumumuzun taraf olduğu dava ve icra takiplerine ilişkin maddeleri aynı tarihte yürürlüğe girmiştir.

2014-30 Dava ve İcra Takibi Uygulamaları Genelgesi

Kanunun 38. Maddesi ile 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanununun 36. Maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Muafiyetler

MADDE 36- Kurum, bu Kanun kapsamındaki faaliyetleri dolayısıyla yapılan işlemler yönünden ilgili. Kanunlarında yer almamış olsa dahi. 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı. Harçlar Kanununa göre alınan harçlardan, elektrik ve havagazı tüketim vergisi ve yangın sigortası vergisi hariç olmak üzere. 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu

Kurumun taraf olduğu her türlü davalarda. Kurum aleyhine hükmedilen asıl alacak ile vekalet ücreti ve yargılama giderleri, alacaklı veya vekilinin. Kuruma ödemeye dayanak makbuz ve belgelerle birlikte yazılı şekilde yapacağı müracaat üzerine müracaat tarihinden itibaren. 30 gün içinde ödenir. Bu süre geçmeden Kurum aleyhine cebri icra yollarına başvurulamaz. Belirtilen sürede ödeme yapılamaması halinde ve söz konusu alacaklar genel hükümler dairesinde tahsil olunur. 

2014-30 Dava ve İcra Takibi Uygulamaları Genelgesi tamamını indirmek için tıklayınız.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here