MEVZUAT GENELGELER 2014-30 Dava ve İcra Takibi Uygulamaları Genelgesi

2014-30 Dava ve İcra Takibi Uygulamaları Genelgesi

-

- Advertisment -

2014-30 Dava ve İcra Takibi Uygulamaları Genelgesi tamamını indirmek için tıklayınız.

6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun. 11/09/2014 tarihli ve 29116 sayılı Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanmış olup, Kanunun Kurumumuzun taraf olduğu dava ve icra takiplerine ilişkin maddeleri aynı tarihte yürürlüğe girmiştir.

2014-30 Dava ve İcra Takibi Uygulamaları Genelgesi

Kanunun 38. Maddesi ile 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanununun 36. Maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Muafiyetler

MADDE 36- Kurum, bu Kanun kapsamındaki faaliyetleri dolayısıyla yapılan işlemler yönünden ilgili. Kanunlarında yer almamış olsa dahi. 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı. Harçlar Kanununa göre alınan harçlardan, elektrik ve havagazı tüketim vergisi ve yangın sigortası vergisi hariç olmak üzere. 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu

Kurumun taraf olduğu her türlü davalarda. Kurum aleyhine hükmedilen asıl alacak ile vekalet ücreti ve yargılama giderleri, alacaklı veya vekilinin. Kuruma ödemeye dayanak makbuz ve belgelerle birlikte yazılı şekilde yapacağı müracaat üzerine müracaat tarihinden itibaren. 30 gün içinde ödenir. Bu süre geçmeden Kurum aleyhine cebri icra yollarına başvurulamaz. Belirtilen sürede ödeme yapılamaması halinde ve söz konusu alacaklar genel hükümler dairesinde tahsil olunur. 

2014-30 Dava ve İcra Takibi Uygulamaları Genelgesi tamamını indirmek için tıklayınız.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest news

2015-14 Genel Sağlık Sigortası İdari Para Cezası

2015-14 Genel Sağlık Sigortası İdari Para Cezası genelgesinin tamamını indirmek için tıklayınız. Bilindiği üzere; 21/5/2013 tarihli ve 6486 sayılı Kanunla...

2015-13 4/b Kapsamındaki Sigortalılığın Durdurulması

2015-13 4/b Kapsamındaki Sigortalılığın Durdurulması genelgesinin tamamını indirmek için tıklayınız. Bilindiği üzere, 4/4/2015 tarihli ve 6645 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği...

2015-12 Devamlı İşyeri İhale Konusu İşlerde Teşvik

2015-12 Devamlı İşyeri İhale Konusu İşlerde Teşvik Uygulaması genelgesinin tamamını indirmek için tıklayınız. 1- Genel açıklamalar 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve...

2015-10 Teşviklerden Geriye Yönelik Yararlanma Talepleri

2015-10 Teşviklerden Geriye Yönelik Yararlanma Talepleri genelgesinin tamamını indirmek için tıklayınız. Kurumumuzca uygulanan sigorta primi teşviklerinden; - Malullük, yaşlılık ve ölüm...
- Advertisement -

2015-9 3201 Sayılı Kanunun Uygulanması

2015-9 3201 Sayılı Kanunun Uygulanması ile ilgili genelgenin tamamını indirmek için tıklayınız. 08/05/1985 tarih, 3201 sayılı “Yurtdışında Bulunan Türk Vatandaşlarının...

2015-8 6552 Sayılı Kanun Kuruluşlarının Borçları

2015-8 6552 Sayılı Kanun Kuruluşlarının Borçları ile ilgili genelgenin tamamını indirmek için tıklayınız. 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun...

Must read

2015-14 Genel Sağlık Sigortası İdari Para Cezası

2015-14 Genel Sağlık Sigortası İdari Para Cezası genelgesinin tamamını...

2015-13 4/b Kapsamındaki Sigortalılığın Durdurulması

2015-13 4/b Kapsamındaki Sigortalılığın Durdurulması genelgesinin tamamını indirmek için...
- Advertisement -

You might also likeRELATED
Recommended to you