2014-3 Kamu Denetçiliğine Yapılan Şikayet Başvuruları

0
774

2014-3 Kamu Denetçiliğine Yapılan Şikayet Başvuruları ile ilgili genelgenin tamamını indirmek için tıklayınız

Kamu Denetçiliği Kurumuna Yapılan Şikayet Başvurularına ilişkin 2013/36 numaralı
Genelgenin yayımından sonra meydana gelen gelişmeler üzerine, Kamu Denetçiliği Kurumundan Kurumumuza gelen başvurularla ilgili takip edilecek usul ve esaslar yeniden belirlenmiş olup, 26/11/2013 tarihli ve 2013/36 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilindiği üzere; 14/06/2012 tarihli ve 6328 sayılı Yasa ile Kamu Denetçiliği Kurumunun Kurumun Görevi Başlıklı 5 inci maddesi; “(1) Kurum, idarenin işleyişi ile ilgili şikâyet üzerine,idarenin her türlü eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışlarını; insan haklarına dayalı adalet anlayışı içinde, hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden incelemek, araştırmak ve idareye önerilerde bulunmakla görevlidir.” hükmünü amirdir.

2014-3 Kamu Denetçiliğine Yapılan Şikayet Başvuruları

Bu kapsamda Kamu Denetçiliği Kurumuna, Kurumumuzun hizmetleri ile ilgili olarak
kendilerine yapılan başvurular neticesinde;
– Gönderme Kararı,
– Bilgi-Belge İstenme,
– Tavsiye Kararı,
– Ret Kararı,
şeklinde Kurumumuza çok sayıda yazı gelmektedir. Bu yazıların Kurumumuz adına
cevaplanma süreçleri aşağıda belirtilen şekilde gerçekleştirilecektir:
I- Gönderme Kararları
Gönderme Kararları, ilgililerin idari yolları tüketmeden Kamu Denetçiliği Kurumuna
doğrudan şikayette bulunması sebebiyle işleme alınamayıp gereği için Kurumumuza yönlendirilen başvuruları içermektedir.
Kurumumuza intikal eden Gönderme Kararları Strateji Geliştirme Başkanlığınca ilgili
merkez birimine yönlendirilecek ve merkez birimince başvuru sahibine doğrudan cevap verilecektir.

Sadece sosyal güvenlik il müdürlüğünü ya da merkez birimiyle beraber sosyal güvenlik il müdürlüğünü de ilgilendiren Gönderme Kararları, Strateji Geliştirme Başkanlığınca, başvuru birimine gönderilecek, ilgili merkez birimi, il müdürlüğüyle gerekli koordinasyonu sağlayarak başvuru sahibine birim amiri ya da yetkilendireceği personel imzasıyla cevabi yazıyı gönderecektir.

Gönderme Kararlarının, Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından doğrudan sosyal güvenlik il müdürlüğüne gönderilmesi durumunda ise yine mevzuat çerçevesinde başvuru sahibine, Sosyal Güvenlik İl Müdürü imzasıyla gerekli cevap yazısı gönderilecektir.

2014-3 Kamu Denetçiliğine Yapılan Şikayet Başvuruları ile ilgili genelgenin tamamını indirmek için tıklayınız

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here