2013-25 Tecil ve Taksitlendirme Genelgesi

0
835
2013-25 Tecil ve Taksitlendirme Genelgesi
2013-25 Tecil ve Taksitlendirme Genelgesi

2013-25 Tecil ve Taksitlendirme Genelgesi tamamını indirmek için tıklayınız.

Bilindiği gibi, 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde öngörülen hükümler doğrultusunda, Yönetim Kurulumuzun 5/12/2008 tarihli ve 2008/481 sayılı kararı ile “ Sosyal Güvenlik Kurumu 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 İnci Maddesine Göre Yapılacak Tecil Ve Taksitlendirmelerin Usul ve Esasları” belirlenmiş olup,yürütülecek işlemler 2011/53 sayılı Genelgemizde açıklanmıştır.

Kurumumuza borçlu olanların tecil ve taksitlendirme taleplerinin yerinde çözüme kavuşturulması ile tecil ve taksitlendirme işlemlerinin daha hızlı ve etkin yürütülmesi amacıyla Yönetim Kurulumuzun 13/6/2013 tarihli, 2013/214 sayılı kararıyla 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre yapılacak tecil ve taksitlendirme işlemlerinde kullanılacak yetki tutarları yeniden belirlenmiştir.

2013-25 Tecil ve Taksitlendirme Genelgesi

Buna göre; 2011/53 sayılı Genelgenin “2.1. Tecil ve taksitlendirme yetki tutarları” bölümü aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“2.1. Tecil ve taksitlendirme yetki tutarları

a) Sosyal güvenlik merkezlerince takip edilen ve 1.500.000 TL’ye kadar olan Kurum
alacaklarının tecil ve taksitlendirilmesinde sosyal güvenlik merkezlerinin müdürü,
b) 1.500.001- 3.000.000 TL arası Kurum alacaklarının tecil ve taksitlendirilmesinde
sosyal güvenlik il müdürü,
c) Büyükşehir belediyesi bulunan illerdeki sosyal güvenlik il müdürleri 1.500.001 –
4.000.000 TL arası, Kurum alacaklarının tecil ve taksitlendirilmesinde,
yetkilidir.

Ayrıca, bünyesinde icra takip, haciz ve satış işlemlerinin yürütüldüğü sosyal güvenlik merkezi kurulmayan sosyal güvenlik il müdürlüklerinde; büyükşehir belediyesi olan iller için 4.000.000 TL’ye kadar, diğer illerde ise 3.000.000 TL’ye kadar olan borçların tecil ve taksitlendirme yetkisini il müdürleri kullanmaya devam edecektir.

Büyükşehir belediyesi olan iller için 4.000.000 TL’yi, diğer iller için ise 3.000.000 TL’yi aşan tutarların tecil ve taksitlendirme talepleri İhtilaflı Primler Daire Başkanlığına gönderilmekle beraber söz konusu borç tutarları ,
3.000.001- 4.500.000 TL arasında ise İhtilaflı Primler Daire Başkanı,
4.500.001- 6.000.000 TL arasında ise Sigorta Primleri Genel Müdürü,
6.000.001- 7.500.000 TL arasında ise Kurum Başkanı,
7.500.001 TL ve üzerinde ise Yönetim Kurulu, tarafından değerlendirilecektir.

Öte yandan, söz konusu yetkilerin kullanılmasında borçlunun tahsilatla görevli o ünitede (sosyal güvenlik il müdürlüğü ya da sosyal güvenlik merkezi bazında) işlem gören tüm işyerlerinden kaynaklanan borçlarının, borç türü (sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idaripara cezası vb.) bazında ayrı ayrı değerlendirilmesi gerekmektedir.

2013-25 Tecil ve Taksitlendirme Genelgesi tamamını indirmek için tıklayınız.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here