2012-2 Yeşil Kart Devri Genelgesi

0
943
2012-2 Yeşil Kart Devri Genelgesi
2012-2 Yeşil Kart Devri Genelgesi

2012-2 Yeşil Kart Devri Genelgesi tamamını indirmek için tıklayınız.

1- Genel açıklamalar

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun (bu genelgede Kanun olarak anılacaktır) geçici 12. Maddesi gereği 3816 sayılı Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanun kapsamında yeşil kart verilenlerin Kurumumuza devri ile ilgili geçiş süresi, 1/1/2012 tarihi itibariyle sona erdiğinden söz konusu kişiler, bu tarih itibariyle Kanunun 60. Maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (1), (3) ve (9) numaralı alt bentleri kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılacaktır.

1/1/2012 tarihinden önce herhangi bir sosyal güvencesi olmayan kişiler ise 1/1/2012 tarihinde Kanunun 61. Maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi gereği 60. Maddenin birinci fıkrasının (g) bendi (60/g) kapsamında, Kurumumuz tarafından re’sen genel sağlık sigortalısı olarak tescil edilmiştir.

2012-2 Yeşil Kart Devri Genelgesi

Kanunun geçici 12. Maddesi uyarınca, yürürlükten kaldırılan kanunlardaki hak ve yükümlülükler çerçevesinde kamu idarelerince sağlık hizmetleri sağlananların da Kurumumuza devir işlemleri, 1/1/2012 tarihi itibariyle yapılmış ve bu tarih itibariyle Kanun hükümlerine göre sağlık hizmetlerinden yararlandırılacaktır.

Buna göre, geçiş süresinin sona erdiği tarih olan 1/1/2012 tarihinden itibaren sağlık hizmetleri Kurumumuza devir edilenler ile bu tarihten itibaren her hangi bir sosyal güvencesi olmayan ve Kanunun (60/g) bendi kapsamında sayılanların genel sağlık sigortası tescil ve gelir testi işlemleri aşağıdaki usul ve esaslara göre yapılacaktır.

2012-2 Yeşil Kart Devri Genelge tamamını indirmek için tıklayınız.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here