2011-49 Çalışma Gücü Kaybı Tespit İşlemleri

0
1005
2011-49 Çalışma Gücü Kaybı Tespit İşlemleri
2011-49 Çalışma Gücü Kaybı Tespit İşlemleri

2011-49 Çalışma Gücü Kaybı Tespit İşlemleri tamamını indirmek için tıklayınız.

Yetkilendirilmiş Sağlık Hizmet Sunucuları ve Sevk İşlemleri Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalıların malul oldukları iddiası ile müracaatları üzerine, sosyal sigortalar yönünden istenilen şartlara haiz olanlar, öncelikle illerinde bulunan Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine, bulunmaması halinde Devlet Üniversitesi Hastanelerine, Üniversite Hastanesi de bulunmuyor ise Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı Asker Hastanelerine, bunun da bulunmaması halinde il/ilçelerinde bulunan tam teşekküllü Sağlık Bakanlığı Devlet Hastanelerine sevk edilecektir.

2011-49 Çalışma Gücü Kaybı Tespit İşlemleri

Ancak, sigortalılarımız herhangi bir Devlet Hastanesi veya Devlet Üniversite Hastanesinde;

a) Yoğun bakımda ise,
b) Yatmakta olduğu hastaneden başka bir hastaneye nakli hayati risk taşıyor ise,
Sosyal güvenlik il müdürlüklerince/sosyal güvenlik merkezlerince yoğun bakımda veya yatmakta olduğu hastanelere sevk edilecek ve Kurum sağlık kurullarınca raporları değerlendirmeye alınacaktır.

1.2. Dosyada Bulunması Gereken Belgeler

Karar sürecinin kısaltılması, gereksiz yazışmaların önlenmesi ve sigortalıların mağduriyetlerine meydan verilmemesi amacıyla, Kurum sağlık kurullarına gönderilen dosyalarda bulunması gereken belgeler aşağıda belirtilmiştir.
a) Maluliyet talebini içeren dilekçe,
b) Maluliyet değerlendirmesinde esas alınacak ilk işe giriş tarihini gösterir belge,
c) İlk işe giriş sağlık raporu (bulunmadığı durumlarda ise bu raporun olmadığına dair sigortalı beyanı bulunacak veya dosyanın gönderilişine ait üst yazıya not düşülecektir),
d) Erkek sigortalıların sevk ve terhis tarihlerini gösteren askerlik terhis belgesi, askerlikten muaf tutulmuş ise bununla ilgili ayrıntılı muayene bulgularını içeren askerlik sakat raporu,

2011-49 Çalışma Gücü Kaybı Tespit İşlemi tamamını indirmek için tıklayınız.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here