2011-46 Yurt Dışı Tedavi İşlemleri Genelgesi

0
1106
2011-46 Yurt Dışı Tedavi İşlemleri Genelgesi
2011-46 Yurt Dışı Tedavi İşlemleri Genelgesi

2011-46 Yurt Dışı Tedavi İşlemleri Genelgesi tamamını indirmek için tıklayınız.

Genel sağlık sigortalısı veya bakmakla yükümlü olduğu kişi (bundan sonra “hasta” olarak ifade edilecek). 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, Genel Sağlık Sigortası işlemleri Yönetmeliği ve tedavinin yapılacağı yılda yürürlükte olan Sağlık Uygulama Tebliğinde belirtilen esaslar doğrultusunda tedavilerinin yurt içinde mümkün olmadığına dair ilgili sağlık kuruluşundan “Sosyal Güvenlik Kurumunca Sağlık Yardımlarından Yararlandırılanların Yurt dışına Tedaviye Gönderilmelerine ilişkin Sağlık Kurulu Raporu” formatına uygun olarak hazırlanan sağlık kurulu raporunu temin edecektir.

2011-46 Yurt Dışı Tedavi İşlemleri Genelgesi

2.2. Sağlık Kurulu Raporunun Teyit Ettirilmesi

Yukarıda belirtilen formata uygun olarak temin edilen sağlık kurulu raporu, Sağlık Bakanlığı Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine teyit ettirilecek ve 5510 sayılı Kanunun 66. Maddesi gereğince Sağlık Bakanlığınca onaylanacaktır.

Bu işlemlerin Kurumca yaptırılması da mümkündür. Bu durumda bu işlemlerin yürütülmesi için sağlık kurulu raporu ve varsa ekleri bir dilekçe ekinde ikamet edilen ilin Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne teslim edilecektir.

Genelge ekinde yer alan (EK-1) tabloda belirtilen genelgeler ile devredilen Kurumlar tarafından yayımlanan yurt dışı tedavi işlemlerine ilişkin tüm genelgeler, genel yazılar, iş bu Genelgenin
yürürlüğe girdiği tarih itibariyle yürürlükten kaldırılmıştır. Söz konusu genelgeler ile genel yazılar yürürlük dönemlerindeki iş ve işlemlerde kullanılabilecektir.

2011-46 Yurt Dışı Tedavi İşlemleri Genelge tamamını indirmek için tıklayınız.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here