2011-19 4c Sigortalılar İçin Tahsis Genelge

0
980
2011-19 genelge
2011-19 genelge

2011-19 4c Sigortalılar İçin Tahsis Genelge tamamını indirmek için tıklayınız.

5434 sayılı Kanuna göre emekli aylığına hak kazanamayanlardan, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılanlar ile Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce iştirakçi olup Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra sigortalılığı olmayanların, borçlandığı ve ihya ettiği hizmetleri ile birlikte Kanuna göre aylığa hak kazanmaları ve müracaat etmeleri halinde, paranın ödendiği tarihi takip eden aybaşından itibaren, 5434 sayılı Kanunun 41 ve ek 19 uncu maddelerine göre hesaplanacak aylıkları yine 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre ödenecek, ancak emeklilik ikramiyesi ödenmiş süreler için ikramiye ödenmeyecektir.

1.2. Hizmet Yetersizliğinden Dolayı Aylık Bağlanamayan Hak Sahipleri3

2011-19 4c Sigortalılar İçin Tahsis Genelge

  • Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce ölen, ancak Kanunla yürürlükten kaldırılan ilgili kanun hükümlerine göre ölüm aylığının bağlanabilmesi için yeterli prim ödeme gün sayısı olmayan sigortalının hak sahiplerinden borçlanma ya da ihya işlemine gerek kalmaksızın. 5510 sayılı Kanun hükümlerine göre aylığa hak kazananlara, müracaatlarını takip eden aybaşından itibaren,
  • Kanunun yürürlüğünden önce ölen ancak, aylık bağlanmasına müstahak dul ve yetimi olmaması nedeniyle toptan ödeme yapılmayarak yalnızca emeklilik ikramiyesi ödenenlerden. 5510 sayılı Kanun hükümlerine göre aylığa hak kazananlara (ihya yapılmaksızın) müracaatlarını takip eden aybaşından itibaren,
  • Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce ölenlerle (son defa 506 ve 1479 sayılı Kanunlar ile 506 sayılı Kanunun geçici 20. Maddesi kapsamında çalışması bulunmayanlardan) Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce iştirakçi olup Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra sigortalılığı olmayanlardan ölenlerin hak sahiplerinin borçlandığı veya ihya ettiği hizmetleri ile birlikte Kanuna göre aylığa hak kazanmaları ve müracaat etmeleri halinde, borçlandığı veya ihya ettiği hizmetlerine ait paranın ödendiği tarihi takip eden aybaşından itibaren,
  •  

2011-19 4c Sigortalılar İçin Tahsis Genelge tamamını indirmek için tıklayınız.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here