2014-3 Kamu Denetçiliğine Yapılan Şikayet Başvuruları

2014-3 Kamu Denetçiliğine Yapılan Şikayet Başvuruları ile ilgili genelgenin tamamını indirmek için tıklayınız Kamu Denetçiliği Kurumuna Yapılan Şikayet Başvurularına ilişkin 2013/36 numaralı Genelgenin yayımından sonra meydana gelen gelişmeler üzerine, Kamu Denetçiliği Kurumundan Kurumumuza gelen başvurularla ilgili...
6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu indirmek için tıklayınız. MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı; işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki,...
2013-41

2013-41 Sayılı 2011-13 Genelgesinde Değişiklik

2013-41 Sayılı 2011-13 Genelgesinde Değişiklik tamamını indirmek için tıklayınız. İlişiksizlik belgesi verilmesi iş ve işlemlerine ilişkin 04/02/2011 tarihli, 2011 – 13 sayılı Genelgenin yayımından sonra gerek mevzuatta yapılan düzenlemeler gerekse ünitelerimizce uygulamada yaşanan tereddütlerle ilgili olarak söz...
2013-40

2013-40 Sayılı Vazife Malullüğü Genelgesi

2013-40 Sayılı Vazife Malullüğü Genelgesi tamamını indirmek için tıklayınız. Bilindiği üzere; vazife malullüğü, kamu görevlilerinin, 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 56 ncı maddesinde sayılanların, geçici köy korucularının, sivil görevlilerin, görevlerini yapmakta iken görevlerinin çeşitli...
2013-39 genelge

2013-39 Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri Uygulamaları

2013-39 Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri Uygulamaları Genelgesini indirmek için tıklayınız. Ülkemizin akdettiği sosyal güvenlik sözleşmelerine/anlaşmalarına göre yürütülen işlemler bundan böyle aşağıdaki şekilde gerçekleştirilecektir. 1- Bir yıldan az süreler Ülkemizde geçen sigortalı çalışma süresi; a) Arnavutluk, Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti,...

2013-37 Tıbbi Malzeme Bedellerinin Geri Ödemesi

2013-37 Tıbbi Malzeme Bedellerinin Geri Ödemesi Genelgesini indirmek için tıklayınız. Bilindiği üzere Kurumumuz tarafından yayımlanan ve halen uygulanan genelgelerin, Kurum Başkanlık Makamının 29/12/2010 tarihli ve 747 sayılı Olur’ları gereği yeniden gözden geçirilmesi, güncelleştirilmesi ve konu...
2013-34 SAYILI GENELGE

2013-34 Maluliyet Tespiti İşlemleri

2013-34 Maluliyet Tespiti İşlemleri Genelgesini indirmek için tıklayınız. 5510 sayılı “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası” Kanunu’na dayalı olarak yürürlükte olan “Maluliyet Tespiti İşlemleri Yönetmeliği” 03/08/2013 tarihli ve 28727 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmış olup,...
2013-27 Tarımsal Kesinti Uygulaması Genelgesi

2013-27 Tarımsal Kesinti Uygulaması Genelgesi

2013-27 Tarımsal Kesinti Uygulaması Genelgesi tamamını indirmek için tıklayınız. 2013-27 Tarımsal Kesinti Uygulaması Genelgesi Bilindiği üzere, 5510 sayılı Kanunun “Primlerin ödenmesi” başlıklı 88 inci maddesinin 12 nci fıkrasında; “4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (4)...
2013-26 4(a) ve 4/(b) Tahsis Uygulamaları

2013-26 4(a) ve 4/(b) Tahsis Uygulamaları

2013-26 4(a) ve 4/(b) Tahsis Uygulamaları genelgesinin tamamını indirmek için tıklayınız. Bilindiği üzere, 8/3/2012 tarihli 28227 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1/3/2012 tarihli ve 6283 Sayılı “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair...
2013-25 Tecil ve Taksitlendirme Genelgesi

2013-25 Tecil ve Taksitlendirme Genelgesi

2013-25 Tecil ve Taksitlendirme Genelgesi tamamını indirmek için tıklayınız. Bilindiği gibi, 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde öngörülen hükümler doğrultusunda, Yönetim Kurulumuzun 5/12/2008 tarihli ve 2008/481 sayılı kararı ile “ Sosyal Güvenlik Kurumu 6183 Sayılı...

HİZMETLERİMİZ