6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu indirmek için tıklayınız. MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı; işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki,...
Yabancıların Çalışma İzni

Yabancıların Çalışma İzni Hakkında Kanun

Yabancıların Çalışma İzni Hakkında Kanun tamamını indirmek için tıklayınız. MADDE 1- Bu Kanunun amacı, yabancıların Türkiye’deki çalışmalarını izne bağlamak ve bu yabancılara verilecek çalışma izinleri ile ilgili esasları belirlemektir
iş mahkemeleri kanunu

İş Mahkemeleri Kanunu

İş Mahkemeleri Kanunu tamamını indirmek için tıklayınız. MADDE 5- (1) İş mahkemeleri;a) 5953 sayılı Kanuna tabi gazeteciler, 854 sayılı Kanuna tabi gemiadamları, 22/5/2003 tarihli ve 4857...

4857 Sayılı İş Kanunu

4857 Sayılı İş Kanunu tamamını indirmek için tıklayınız MADDE 3 - Bu Kanunun kapsamına giren nitelikte bir işyerini kuran, her ne suretle olursa olsun devralan, çalışma...
4447 İşsizlik Sigortası Kanunu

4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu

4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu tamamını indirmek için tıklayınız. İŞSİZLİK SİGORTASIMADDE 46 – İşsizlik sigortasının amacı; işsizlik sigortasına ilişkin kuralları ve uygulama esaslarını...
3201 Yurtdışı Borçlanması Kanunu

3201 Sayılı Yurt Dışı Borçlanması Kanunu

3201 Sayılı Yurt Dışı Borçlanması Kanunu tamamını indirmek için tıklayınız. MADDE 4 – Borçlanılacak her bir gün için tahakkuk ettirilecek borç tutarı, başvuru tarihindeki 5510...
5510 sayılı Kanun

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu tamamını indirmek için tıklayınız. BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 4-Bu Kanunun kısa ve uzun vadeli sigorta kolları uygulaması bakımından;a) Hizmet akdi ile bir...

HİZMETLERİMİZ