Gss Borcum Olduğundan Sağlıktan Yararlanamadım

2015-2 Yurtdışı Sahte Hizmet Belgeleri

2015-2 Yurtdışı Sahte Hizmet Belgeleri genelgesinin tamamını indirmek için tıklayınız. 08/05/1985 tarihli ve 3201 sayılı “Yurtdışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurtdışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanunun” 1 inci maddesine göre, 18 yaşını doldurmuş...
Kolay İşverenlik Uygulamasında Otomatik

2014-31 Belediyeden Olan Kurum Alacakları Genelgesi

2014-31 Belediyeden Olan Kurum Alacakları Genelgesi tamamını indirmek için tıklayınız. Büyükşehir belediyeleri ve belediyelerin Kurumumuza olan borçlarının takip ve tahsilinde yürütülecek işlemler ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 15 inci maddesinde sayılan mal, hak, alacak...

2014-30 Dava ve İcra Takibi Uygulamaları Genelgesi

2014-30 Dava ve İcra Takibi Uygulamaları Genelgesi tamamını indirmek için tıklayınız. 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun. 11/09/2014 tarihli ve 29116...

2014-28 Geçersiz Sigortalılıkta Yatan Primlerin Aktarması

2014-28 Geçersiz Sigortalılıkta Yatan Primlerin Aktarması ile ilgili genelgenin tamamını indirmek için tıklayınız. Bilindiği üzere, 5434, 506, 1479, 2925 ve 2926 sayılı kanunlardan birine tabi sigortalı iken aynı sürede bir diğer sosyal güvenlik kurumunda adına prim...

2014-27 3201 sayılı Kanunda Yapılan Değişiklikler

2014-27 3201 sayılı Kanunda Yapılan Değişiklikler genelgesinin tamamını indirmek için tıklayınız. 10/9/2014 tarihli ve 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun 11/09/2014 tarihli...

2014-26 Kurum Alacaklarının Yapılandırılması

2014-26 Kurum Alacaklarının Yapılandırılması genelgesinin tamamını indirmek için tıklayınız Bilindiği üzere, 10/9/2014 tarihli ve 6552 sayılı İş Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun 11/9/2014 tarihli ve...

2014-22 Aylık Bağlandıktan Sonra Yurtdışında Çalışanlar

2014-22 Aylık Bağlandıktan Sonra Yurtdışında Çalışanlar genelgesinin tamamını indirmek için tıklayınız. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun yürürlük tarihinden önce Türkiye’de çalışmaya başlayan ve yurtiçi hizmet borçlanmaları dahil olmak üzere sadece bu...

2014-20 Adli Vaka ve Trafik Kazası İşlemleri

2014-20 Adli Vaka ve Trafik Kazası İşlemleri genelgesinin tamamını indirmek için tıklayınız   5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun kısa vadeli sigorta kolları açısından 21 inci, 22 nci, 23 üncü, uzun vadeli sigorta...

2014-19 3201 Sayılı Kanun Uygulamaları

2014-19 3201 Sayılı Kanun Uygulamaları genelgesinin tamamını indirmek için tıklayınız. 3201 sayılı Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanunun mülga 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında “istek sahipleri,...

2014-15 Sayılı 2011-32 Genelgesinde Değişiklik

2014-15 Sayılı 2011-32 Genelgesinde Değişiklik genelgesinin tamamını indirmek için tıklayınız. Bilindiği üzere, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki sigortalıların istekleri üzerine emekli aylığı bağlanmasına esas olmak üzere, sigortalıları istihdam eden...

HİZMETLERİMİZ