5510 sayılı Kanun

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu tamamını indirmek için tıklayınız. BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 4-Bu Kanunun kısa ve uzun vadeli sigorta kolları uygulaması bakımından;a) Hizmet akdi ile bir...
2011-48 sayılı genelge

2011-48 Yurt Dışı Borçlanma ve Tahsis Genelgesi

2011-48 Yurt Dışı Borçlanma ve Tahsis Genelge tamamını indirmek için tıklayınız. Yurtdışında çalışan Türk vatandaşlarının yurtdışında geçen hizmetlerinin borçlandırılarak ülkemiz sosyal güvenlik mevzuatına malullük, yaşlılık ve ölüm hallerinde Türkiye’de...
2011-13 genelge

2011-13 Sayılı Genelge İlişiksizlik Belgesi

2011-13 Sayılı Genelge İlişiksizlik Belgesi tamamını indirmek için tıklayınız. İşverenlerin hak edişleri, Kuruma idari para cezası, prim ve prime ilişkin borçlarının olmaması kaydıyla ödenir. Kesin teminatları ise ihale konusu...

4857 Sayılı İş Kanunu

4857 Sayılı İş Kanunu tamamını indirmek için tıklayınız MADDE 3 - Bu Kanunun kapsamına giren nitelikte bir işyerini kuran, her ne suretle olursa olsun devralan, çalışma...
2011-49 sayılı genelge

2011-49 Çalışma Gücü Kaybı Tespit İşlemleri

2011-49 Çalışma Gücü Kaybı Tespit İşlemleri tamamını indirmek için tıklayınız. Yetkilendirilmiş Sağlık Hizmet Sunucuları ve Sevk İşlemleri Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalıların...
3201 Yurtdışı Borçlanması Kanunu

3201 Sayılı Yurt Dışı Borçlanması Kanunu

3201 Sayılı Yurt Dışı Borçlanması Kanunu tamamını indirmek için tıklayınız. MADDE 4 – Borçlanılacak her bir gün için tahakkuk ettirilecek borç tutarı, başvuru tarihindeki 5510...
Yabancıların Çalışma İzni

Yabancıların Çalışma İzni Hakkında Kanun

Yabancıların Çalışma İzni Hakkında Kanun tamamını indirmek için tıklayınız. MADDE 1- Bu Kanunun amacı, yabancıların Türkiye’deki çalışmalarını izne bağlamak ve bu yabancılara verilecek çalışma izinleri ile ilgili esasları belirlemektir
4447 İşsizlik Sigortası Kanunu

4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu

4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu tamamını indirmek için tıklayınız. İŞSİZLİK SİGORTASIMADDE 46 – İşsizlik sigortasının amacı; işsizlik sigortasına ilişkin kuralları ve uygulama esaslarını...
2011-46 sayılı genelge

2011-46 Yurt Dışı Tedavi İşlemleri Genelgesi

2011-46 Yurt Dışı Tedavi İşlemleri Genelgesi tamamını indirmek için tıklayınız. Genel sağlık sigortalısı veya bakmakla yükümlü olduğu kişi (bundan sonra “hasta” olarak ifade edilecek) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve...
2013-18 3201 Borçların Yurtdışında Ödenmesi

2013-18 3201 Borçların Yurtdışında Ödenmesi

2013-18 3201 Borçların Yurtdışında Ödenmesi ile ilgili genelgenin tamamını indirmek için tıklayınız. Sigortalılar ile hak sahiplerinin 3201 sayılı Kanuna göre tahakkuk ettirilen borçlarını ödemekte oldukları tüm banka hesapları 1.2.2012 tarihi itibariyle kapatılarak anılan tarih itibariyle...

HİZMETLERİMİZ