2011-13 genelge

2011-13 Sayılı Genelge İlişiksizlik Belgesi

2011-13 Sayılı Genelge İlişiksizlik Belgesi tamamını indirmek için tıklayınız. İşverenlerin hak edişleri, Kuruma idari para cezası, prim ve prime ilişkin borçlarının olmaması kaydıyla ödenir. Kesin teminatları ise ihale konusu...
5510 sayılı Kanun

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu tamamını indirmek için tıklayınız. BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 4-Bu Kanunun kısa ve uzun vadeli sigorta kolları uygulaması bakımından;a) Hizmet akdi ile bir...
İşveren Uygulama Tebliği

İşveren Uygulama Tebliği

İşveren Uygulama Tebliği tamamını indirmek için tıklayınız. 1.1- Amaç: Bu Tebliğin amacı, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 11, 12, 80, 86, 88 ve 90 ıncı maddeleri ile Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin...

4857 Sayılı İş Kanunu

4857 Sayılı İş Kanunu tamamını indirmek için tıklayınız MADDE 3 - Bu Kanunun kapsamına giren nitelikte bir işyerini kuran, her ne suretle olursa olsun devralan, çalışma...
2011-48 Yurt Dışı Borçlanma Tahsis Genelge

2011-48 Yurt Dışı Borçlanma ve Tahsis Genelgesi

2011-48 Yurt Dışı Borçlanma ve Tahsis Genelgesi tamamını indirmek için tıklayınız. Yurtdışında çalışan Türk vatandaşlarının yurtdışında geçen hizmetlerinin borçlandırılarak ülkemiz sosyal güvenlik mevzuatına malullük, yaşlılık ve ölüm hallerinde. Türkiye’de...
2013-40

2013-40 Sayılı Vazife Malullüğü Genelgesi

2013-40 Sayılı Vazife Malullüğü Genelgesi tamamını indirmek için tıklayınız. Bilindiği üzere; vazife malullüğü, kamu görevlilerinin, 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 56 ncı maddesinde sayılanların, geçici köy korucularının, sivil görevlilerin, görevlerini yapmakta iken görevlerinin çeşitli...
Çalışma Gücü Oranı Tespit Yönetmeliği

Çalışma Gücü Oranı Tespit Yönetmeliği

Çalışma Gücü Oranı Tespit Yönetmeliği tamamını indirmek için tıklayınız. MADDE 5 – Sigortalı ve hak sahiplerinin çalışma gücü kaybı oranları ile Kanunun 4 üncü maddesinin...
2011-46 Yurt Dışı Tedavi İşlemleri Genelgesi

2011-46 Yurt Dışı Tedavi İşlemleri Genelgesi

2011-46 Yurt Dışı Tedavi İşlemleri Genelgesi tamamını indirmek için tıklayınız. Genel sağlık sigortalısı veya bakmakla yükümlü olduğu kişi (bundan sonra “hasta” olarak ifade edilecek). 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve...
GSS TESCİL, PRİM VE MÜSTEHAKLIK İŞLEMLERİ-min

GSS Tescil Prim ve Müstehaklık İşlemleri Yönetmeliği

GSS Tescil Prim ve Müstehaklık İşlemleri Yönetmeliği tamamını indirmek için tıklayınız. MADDE 4 – Bu Yönetmelikte geçen; a) Asgari ücret: 22/5/2003 tarihli ve...
2014-5

2014-5 Sayılı 2013-11 Genelgesinde Değişiklik

2014-5 Sayılı 2013-11 Genelgesinde Değişiklik tamamını indirmek için tıklayınız. Bilindiği üzere, 2/8/2013 tarihli ve 28726 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6495 sayılı “Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile 5510 sayılı Kanunun...

HİZMETLERİMİZ